FrågaKÖPRÄTTKöplagen06/08/2016

Köplagen - varan stämmer inte överens med avtalet

Hej! Vi har köpt en båt på blocket från privatperson som enligt annons var årsmodell 2005, i vårt köpekontrakt står alltså årsmodell 2005. Nu har vi fått veta via serienumret att båt och motor är från 2003.

Märket på båten som vi köpte bytte skrov 2004 därav var vi noga med att leta efter en årsmodell efter detta.

Enligt båtmäklare så minskar nu båtens värde med 30 000 - 50 000 kr.

Vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom din fråga avser köp av lös egendom, mellan två privatpersoner, är Köplagen (KöpL) tillämplig.


Båten ska givetvis stämma överens med vad som sägs i köpekontraktet. Eftersom köpekontraktet anger att båten är av årsmodell 2005, men den i själva verket är från 2003, är båten att betrakta som felaktig i Köplagens mening, se 17§ 1st.


För att ni ska kunna kräva några påföljder krävs att ni reklamerar till säljaren. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter att ni märkt felet eller borde ha märkt felet, se 32§ 1st. I samband med reklamationen bör ni också meddela säljaren vilka krav ni vill aktualisera. Eftersom säljaren är en privatperson torde avhjälpande och omleverans knappast vara aktuellt. Ni kan således kräva prisavdrag motsvarande den minskning av båtens värde som båtmäklaren har uppgett, se 37§ 1st.


Ni har också en möjlighet att kräva att köpet hävs, d.v.s att prestationerna skall återgå. Vid hävning krävs att säljaren insåg eller borde ha insett att felet är av väsentlig betydelse för er del, se 39§. Här blir det också intressant att fråga sig om säljaren själv var medveten om båtens årsmodell. Man kan mycket väl tänka sig det med tanke på att årsmodellen framgår genom serienumret. I ett sådant fall har säljaren förfarit svikligt, varför hävning bör vara aktuellt. I annat fall kan köpekontraktet ogiltigförklaras på avtalsrättsliga grunder.


Mitt råd till er är således att ni kontaktar säljaren snarast och kräver prisavdrag eller att köpet hävs. Skulle säljaren motsätta sig ert krav återstår att ansöka om stämning. Stämningsansökan skickas till den tingsrätt där säljaren är folkbokförd. Eftersom ni har köpekontraktet har ni mycket goda möjligheter i bevishänseende. Behöver ni vidare hjälp med ert ärende kan ni kontakta oss på telefon 08-533 300 04.


Vänliga hälsningar,


John Eriksson NätterlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo