Köplagen om fel på moped

2020-02-19 i Köplagen
FRÅGA
Hej snabb fråga ang köplagen:Jag sålde en moped till en man för ca 1 vecka sedanhan provkörde mopeden ock allt fungerar braSedan ringer han mej nu ock vill häva köpetAnledningen till det är att han enligt sej kört mopeden vid 2 tillfällen sedan vill den inte starta.Till saken hör att mopeden var i nära nyskick bara gått 180 mil ock aldrig skruvad medNär han ringde mej så berättar han att han gjort egna försök att laga mopeden.Med andra ord så har han varit o skruvat på den efter köp ock jag kan omöjligt veta om han är kompetent att laga mopeden?Mopeden såldes för 10.000 vilket är ett marknadsvärde på en sådan mopedDet skrevs inget kvitto utan bara ett ägarbyte.Jag är inte intresserad av att häva köpet men köparen hävdar att det är hans fulla rätt så vad gäller?det som får mej att undra är dels det finns väll inga garantier när man köper privat?Sedan tycker jag att han borde kontaktat mej innan han började skruva med den skälv?Sedan är felet lite av ett mysterium då mopeden som sagt är helt orörd sedan innan med mycket låga mil
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor

Det finns ytterst lite köparen har att gå på i det fallet du beskriver. Han har dels inte de rättigheter han hävdar att han har, dels har han genomfört sin eventuella undersökningsplikt genom att provköra mopeden. Vidare har han bevisbördan i frågan och sist så har han troligen orsakat felet själv.

Rättigheterna

I Köplagen finns det inga paragrafer som ger ångerrätt, omvänd bevisbörda(s.k. presumptionsansvar), rätt till ersättning, etc. Dessa finns däremot i Konsumentköplagen, vilket troligen är anledningen till att han tror att han har rätigheter av denna typ. Konsumentköplagen är dock inte tillämplig eftersom du inte har sålt mopeden i egenskap av näringsidkare.

Rättsvillfarelse (att man inte kan lagen och gör fel pga. detta) kan inte läggas tilll grund för eventuella påståenden om att ens motpart handlat i ond tro. Alla har en rätt att förutsätta att den andra kan lagen.

Undersökningsplikten

Han har genom att provköra mopeden utfört sin undersökningsplikt, vilket innebär att alla fel som hade kunnat uppstå då har han tagit på sig risken för. Dolda fel kan förekomma, och dessa har du ansvaret för. Han måste dock visa att dessa har förelegat vid köpet för att kunna åberopa dem. Vi återkommer till detta under sista rubriken.

Undersökningsplikten föreligger endast om du har uppmanat honom i ord eller handling att testa varan, eller om det finns något som gör att detta hade förefallit naturligt (20 § Köplagen).

Hans egna reparationsförsök och bevisbördan

Oavsett om felet förelåg innan mopeden gick sönder har han eliminerat alla bevis för att så var fallet. Han har vidare förverkat sina rättigheter som köpare genom att försöka reparera mopeden själv, istället för att begära sin rätt till avhjälpning, prisavdrag, etc. enl. 30-40 § Köplagen.

Den som kräver något av en annan ska bevisa grunderna för sina krav. Han saknar bevis, eftersom han har försökt reparera mopeden.

Sammanfattning och råd

Mitt råd är att du hjälper honom i den mån du upplever att din moraliska övertygelse kräver, men inte mer. Förneka inte själva köpet, men påpeka att han saknar bevis för att det blev fel på mopeden medan den var i din vård. Han har ytterst lite som grundar han krav, och han borde ha förstått bättre än att försöka laga mopeden själv, när han vill använda den som bevis för att kräva dig på pengar.

Om han hävdar att han inte har försökt något med den innan det blev fel på den, har han fortfarande bevisbördan på att felet förelåg innan han köpte den. Påpeka skillnaden mellan 20a § Konsumentköplagen och 20 § Köplagen och att det inte står något om presumtionsansvar så som det står i Konsumentköplagen.

Jag hoppas du har fått den hjälp du behöver,

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1343)
2021-04-30 Swishat men inte fått varan
2021-04-30 Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?
2021-04-30 Har jag reklamerat i tid?
2021-04-24 Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

Alla besvarade frågor (92043)