FrågaKÖPRÄTTKöplagen09/10/2018

Köplagen om fel och undersökning

Hej! Det är så att jag ramla från tredje våningen och skärmen på min lur gick i sönder. Bad min pappa att laga den sen sluta jag använda den för vi hade en annan mobil. Jag ville köpa en ny mobil och valde att sälja den gamla. Jag la upp den på appen Shpock och en man ville köpa den. Jag och min pappa mötte upp han. Jag bad han att kolla genom mobilen noggran och berättade för honom att skärmen hade gått isönder och att skärmen är bytt. Han bläddra snabbt i den och sa vill ha den. Han bad mig att skriva under ett inköp kvitto där jag anger mina uppgifter. Jag gjorde det för att jag hade inget dölja eller så. 2 dagar senare kontaktar han min pappa och säger till honom att ljudet funkar inte; då man ringer. Sen hotar han med att kontakta polisen och anmäla mig. Sen säger han att avtalet jag skrev under ger honom rätt att dra tillbaka sina pengar genom banken. Men när jag skrev under den så stod det ingenting om det och han berätta inte något sånt för mig heller när jag fråga honom. Jag tog kontakt med polisen för att ta reda på vad jag kan göra för min del; dem sa att detta är inget vi kan lösa utan man vänder sig till tingsrätten. Jag undrar vad jag göra? Och hur det kan påverka mig? Dessutom så har köpt en ny lur med pengarna. Tips?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


Valet av lag

Eftersom en telefon är en lös sak – och har köpts – blir köplagen tillämplig. Detta framgår av 1 § (alla laghänvisningar i detta svar är till köplagen). Jag utgår också ifrån att avtalet som telefonköparen (K) hänvisar till inte innehåller några relevanta bestämmelser över huvud taget. Jag väljer att utgå ifrån samma sak vad gäller appens användarvillkor, standardavtal och dylikt. Min utgångspunkt är alltså att köplagen ska tillämpas utan att hänsyns ska tas till något avtal.


Om fel och undersökning

Efter att ha klargjort lagvalet ovan kommer jag in på själva sakfrågan. Detta fall är en fråga om köparens möjligheter att häva ett köp av den anledningen att varan är felaktig. Jag börjar med att undersöka frågan om fel kan anses föreligga. Enligt 17 § andra stycket, första punkten ska en vara "vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används". Är så inte fallet är varan att anse som felaktig. En telefon ska man naturligtvis kunna ringa med. Om ljudet inte fungerar måste jag dra slutsatsen att varan är felaktig i köplagens mening.

Även om en vara i och för sig är felaktig, är det inte säkert att köparen får åberopa felet och kräva pengarna tillbaka. 20 §, andra stycket stadgar: "Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder". Citatet väcker naturligtvis frågan om vad som ska ingå i det K "borde ha märkt vid undersökningen". Eftersom lagar är generellt utformade har denna fråga inget på förhand givet svar, utan bedömningen görs i varje enskilt fall. Tidigare avgöranden kan dock vara vägledande. Enligt lagkommentarer till paragrafen ska man beakta köparens möjligheter att upptäcka felet vid undersökningen. Att kontrollera att telefonen går att ringa med anser jag vara en mycket lätt sak göra. Du har dessutom uppmanat K till att undersöka telefonen noggrant. Jag antar också att du inte känt till att telefonens ljud inte fungerade. Mot bakgrund av detta drar jag slutsatsen att K, trots att telefonen i och för sig är felaktig, inte har rätt att kräva pengarna tillbaka, eftersom han borde upptäckt felet vid undersökningen. Om K vill ha sina pengar tillbaka får han gå till tingsrätten och försöka vinna målet där, något jag inte tror är möjligt.

Min slutsats baserar jag givetvis på alla de ovan nämnda förutsättningarna. Skulle förutsättningarna vara några andra än de jag utgått ifrån kan mitt svar bli ett helt annat. Jag hoppas dock att jag förstått saken rätt, och att du har fått svar på dina frågor, även om jag inte adresserat dem specifikt.

Jesper EngRådgivare
Hittade du inte det du sökte?