Köplagen och innebörden av riskens övergång

2015-11-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej. För en vecka sedan köpte jag en vara från Tradera och säljaren skickade paketet på lådan samma dag. När paketet kom fram och jag öppnar det så är det tomt och det mailar jag säljaren. Vi mailar fram och tillbaka, jag nämner bland annat att posten var oförstörd och oöppnad. Hon säger att hon ska vända sig till tradera åt oss båda för att försöka lösa situationen men självklart vänder jag mig till de på egen hand. När jag pratade med Tradera sa de att jag skulle vända mig till klarna då jag betalat med faktura och har köpskydd hos de. Ringer vidare till Klarna där de berättar att de tar bort fakturan omgående och att de skulle prata med säljaren. Där kände jag att min del av ärendet var avklarat men nu säger säljaren att posten vägrar ge henne ersättning då hon skickat posten utan kolli id (vilket jag tror är en av reglerna hos tradera - att man måste ha det) och att hon istället vill att jag fortfarande ska betala för något jag inte har fått. Iallafall hälften säger hon. Nu försöker hon istället lägga ansvaret på mig som köpare när ansvaret är hos henne? Hon påstår att tradera sagt att vi båda måste bli nöjda genom detta och att hon blir nöjd om jag betalar för att jag är "skyldig" henne det vilket jag känner att jag inte är. Vad gör jag? Vem har rätt?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Du har på nätauktion köpt en vara som skulle levereras med post. Istället för en vara fick du ett tomt paket. Du har helt korrekt vidtagit åtgärder, genom att informera säljaren, kontaktat auktionssidan samt även sett till att fakturan drogs tillbaka så att du inte behövde betala för en vara du inte fått då det tydligen fanns någon form av köpskydd.

Om jag förstår dig rätt vill nu säljaren ha ersättning för i vart fall hälften för frakten, då säljaren inte kan få ersättning av posten för den försvunna varan? Tradera har för övrigt inget krav på att man skickar varor spårbart (dvs med kollinummer eller annat referensnummer). Det är upp till köpare och säljare att välja. En nackdel med ej spårbara försändelser är att fraktbolaget oftast inte tar något ansvar för om varan kommer bort eller förstörs i hanteringen, vilket drabbar den som står risken för transporten. Det kan vara köparen eller säljaren, beroende på vad som avtalats.

Frågan i fall som ditt är vem som stod risken för transporten, det vill säga när ansvaret övergick från säljaren till köparen. Första frågan är vad ni avtalat om? Vad stod det i annonsen eller vad kom ni annars överens om? Ofta på t ex Tradera så friskriver sig säljare från t ex posten slarv, genom att de inte tar ansvar för varan efter att den överlämnats till transportföretaget. Om man som köpare godtar detta (genom att bjuda på auktionen) så är det upp till köparen att se till att varan skickas spårbart/försäkrat. Så fanns det något i auktionsbeskrivningen eller på annat vis avtalat mellan er så gäller det.

Om inget fanns avtalat så får man gå till Köplagen (eftersom det rör köp mellan två privatpersoner). Där framgår i 7 § st 2 att om en vara ska transporteras till köparen och inget annat avtalats så sker avlämnandet av varan när den lämnats över till transportföretaget. Sedan får man se i 12 § om riskens övergång, om köparen bär risken för en vara måste köparen betala även om varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Riskens övergång i fall som ditt sker enligt 13 § när varan avlämnats enligt 7 §.

Det här kan kännas krångligt och med många paragrafer. Men det betyder att om ni inte avtalat (kommit överens om) något annat så enligt Köplagen så gick risken för varan över på dig som köpare i samband med att säljaren postade varan. Du är alltså enligt köplagen skyldig att betala både varans pris samt, ifall det var överenskommet vid auktionsslut att du skulle stå för frakt, frakten.

Så, om säljaren erbjuder en förlikning där du inte behöver betala varan, men du får stå för halva frakten, så är det ett förmånligt erbjudande jämfört med köplagens skyldigheter. Utan att veta om ni avtalat något annat kan jag dock inte råda dig om du borde godta erbjudandet att betala halva frakten eller ej.

Tillägg: Skulle det vara så att säljaren medvetet skickat ett tomt paket så aktualiseras vissa brottsrubriceringar, något jag av utrymmesskäl inte tagit upp i svaret.


Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1262)
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?
2020-11-22 När kan det röra sig om dolda fel?
2020-11-20 När ska betalning ske för ett köp?
2020-11-18 Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

Alla besvarade frågor (86385)