Köplag - Vad innebär ett åsidosättande av undersökning av varan för köparen?

2019-10-09 i Köplagen
FRÅGA
Jag som privatperson sålde en gammal bil -70 tal. Köparen kom och tittade på bilen och frågade om det fanns rost på den. Jag hade besiktigat bilen nyligen och dom hade ett påpekande om rostskada på ett ställe, som jag lagade. Han frågade om bilen hade några fel, men jag kände inte till några fel på den utom de vi påtalade honom om. Han köpte bilen på några minuter, utan att provköra eller kontrollera något på den eller att se den underifrån, som vi erbjöd honom att han fick göra. Senare hade han upptäckt en rostskada på golvet som jag lovade åtgärda. Detta var vi överens om. Efter överenskommelsen har han anlitat en verkstad som har påpekat en del brister som varken vi eller köparen var medvetna om. Nu har han kommit med dom nya uppgifterna och vill häva köpet och få pengarna tillbaka. Hur ska jag gå vidare med ärendet?Kan köparen häva köpet av en gammal bil och kräva hela summan som han betalat ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras i köplagen (köpL) då ni båda är privatpersoner. Först och främst ska köparen undersöka varan före köpet och han får senare inte påtala sådana fel som han borde ha hittat vid en sådan undersökning (20 § andras stycket). Huruvida köparen bort upptäcka felen eller inte får bedömas till omständigheterna och felens karaktär. Därutöver ska varans skick bestämmas vid det tillfälle då risken för varan går över på köparen (21 § första stycket), jag förstår det som att köparen hämtat varan hos dig och således går risken över när köparen hämtat bilen (6 § andra stycket och 13 § första stycket). Köparen bär efter avlämnandet risken för bilen och får bära kostnaderna som uppstår för den (12 §). Han har alltså genom att ta bilen i sin ägo godkänt bilens skick såsom vid avlämnandet.

Alla fel som uppkommer därefter måste isåfall kunna härledas till en garanti eller särskild utfästelse du gjort om exempelvis bilen skick. En sådan utfästelse måste vara specificerad och tydlig. Dessutom får felet inte bero på att du handlat i strid mot tro och heder (21 § andra stycket).

Min bedömning är att det hela faller på att köparen inte vidtagit en sedvanlig besiktning av bilen samt att felen han åberopar har visat sig i efter riskens övergång. Särskilt besvärande är faktumet att trots bilens ålder så utövar köparen inte en undersökning av vara. Bilens ålder och sedermera vad man "med fog kan förvänta sig" får betydelse kring huruvida fel föreligger. Beroende på de påtalade felens art och omfattning kan inte köparen reklamera.

Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid via denna länken här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1145)
2020-05-27 Har köparen rätt att häva köpet?
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp

Alla besvarade frågor (80495)