FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/10/2019

Köplag - Vad gäller om man skickat varan men inte fått betalt?

Hej

Min mamma postade smycken till en tjej som sa att hon skulle swisha när hon mottagit det. Hon har bekräftat att hon mottagit smyckena men fortfarande ej betalt. Jag hittade köparens personnummer på merinfo.se, kan man anmäla henne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras i köplagen (köpL) då det är två privatpersoner som ingått köpeavtal. Jag tänker även utreda om det eventuellt kan föreligga brott.

När en köpare och säljare ingår avtal med varandra är de grundläggande förpliktelserna att säljaren ska tillhandahålla varan och köparen ska betala för varan. Om köparen inte betalar för varan i rätt tid, eller när varan har kommit denne tillhanda (levererats till köparen) föreligger ett dröjsmål med betalning och således kan säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (51 § köpL).

Jag förstår det som att din mor redan krävt betalt utan framgång. Således är isåfall nästa steg att häva köpet enl. 54 § köpL. I och med att varan kommit i köparens besittning krävs däremot att din mor gjort ett förbehåll om att då häva köpet om betalning uteblir (54 § 4 st köpL), om så är fallet ska köparen skicka tillbaka varan, annars så är det enbart skadestånd som kan göras gällande mot köparen. Skadestånd kan beviljas om inte köparen visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det är alltså köparen som har bevisbörda för varför ingen betalning har inkommit, om det hela grundar sig i slarv eller ovilja kan skadestånd komma på fråga.

Om det är så att personen inte kunnat betala pga någon anledning måste denne skicka meddelande om detta, annars riskerar även personen att få ersätta alla kostnader som kunnat undvikits om ett sådant meddelande lämnats (58 § köpL).

Slutligen kan även din mor ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden och därigenom kräva betalt.

Det kan även vara så att det rör sig om ett bedrägeribrott enl. 9 kap. 1 § brottsbalken. Således kan ni polisanmäla och därefter är det upp till åklagare att väcka åtal.

Hoppas ni fick svar på er fråga,
MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo