Kopia av testamente, samt konsekvens av att testamentstagare är avliden

Hej,

Här kommer en rörig fråga ang. testamente;

Min mamma var via ett testament en av tre arvingar efter vår mammas morbror. De andra två arvingara är hennes kusiner. Morbrodern, som avled för några veckor sedan, hade inga barn och varken maka eller syskon i livet. Min mamma avled för ca 2 år sedan. Frågan är nu om jag och min bror har någon rätt till att ta del av detta testamente där vår avlidna mor alltså hade rätt till 1/3-del av arvet efter sin morbror? Har morbroderns avlidna frus halvsyskon samt ytterligare en kusin till min mamma, som dock ej omnämns i testamentet rätt till någon del?

Vi har en vidimerad kopia på testamentet men ännu är det ingen som funnit orginalet, spelar detta någon roll?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande frågan om du och din bror har rätt till del av arvet finns en bestämmelse om detta i 11 kap 6 § Ärvdabalken. Paragrafen stadgar att om en testamentstagare är avliden ska dennes avkomlingar träda i dess ställe. Detta under förutsättning att testamentstagarens avkomlingar är berättigade till arv enligt den legala arvsordningen. Avgörande är därför om du och din bror har arvsrätt enligt den legala arvsordningen. Detta har ni i enlighet med 2 kap 2 § Ärvdabalken. Enligt paragrafen har nämligen syskon, alltså er mormor i detta fall, arvsrätt och denna rätt tillkommer även syskons avkomlingar. Konsekvensen av detta är att du och din bror får hälften var av er mammas del av arvet, alltså 1/6-del vardera.

Det står var och en fritt att testamentera om sin kvarlåtenskap i enlighet med ens önskan. Detta med förbehåll för barns laglott, men nu hade din mammas morbror inga barn. Kusinen som inte omnämns har därför ingen rätt att få ärva. I enlighet med 3 kap 2 § Ärvdabalken kan syskonet till den avlidna frun ha rätt till en viss kvotandel. Din mammas morbror ärvde nämligen sin fru med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § Ärvdabalken, och fruns arvingar får ut sitt arv först när den efterlevande maken dör. Denna kvotandel ska räknas fram med utgångspunkt i hur stor andel av din mammas morbrors totala förmögenhet, vid tidpunkten för fruns död, som utgjordes av kvarlåtenskapen efter frun. Denna kvotandel ska skiftas ut innan resterande del av kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med testamentet.

Att det inte finns ett originaltestamente kan innebära att problem. För att vara giltigt ska ett testamente upprättas skriftligen med två vittnen, se 10 kap 1 § Ärvdabalken. För att vara ett giltigt testamente måste originalhandlingen uppfylla dessa krav. Beroende på kopian kan det vara svårt att visa att exempelvis kravet på skriftlighet är uppfyllt. Dock har fotokopior godtagits. Ett annat problem är att testamentet kan vara återkallat eller originalhandlingen förstörd därför att testatorn inte ville att testamentet längre skulle gälla. Det blir i detta läge en bevisfråga huruvida kopian utgör testatorns yttersta vilja. Beroende på omständigheterna är det inte uteslutet att det är övervägande sannolikt att kopian utgör testatorns yttersta vilja. Nu vet jag dock inget om dessa omständigheter och kan därför inte uttala mig med säkerhet huruvida kopian av testamentet är att anse som giltig eller inte. Att kopian är vidimerad bör vara en omständighet som ska beaktas.

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”