Kopia av testamente

Vår mor dog för några år sedan. Hon var gift med en man som nu har avlidit. I samband med mors död, har en boupptäckning upprättats och ett testamente fanns där makarna önskade att den efterlevande fick kvarlåtenskaperna tills dennes död.

Detta har vi som om är omnämnda i testamentet godkänt genom att signa "testamentsbilagorna" och dessa papper finns kvar i original. Dock har originalet av testamentet försvunnit, och nu hävdar släktingar (syskon) till den avlidne mannen att testamentet EJ är gällande då originalet saknas.

Vi är alltså särkullsbarn till den avlidne mannen och har inte fått ut något arv alls från vår mor. Vad är det som gäller i detta läge? Testamentet finns dock kvar i vidimerade kopior, men vi kan ej finna originalet.

Lawline svarar

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.

Ett testamente har stränga formkrav som måste uppfyllas för att det skall vara giltigt, se 10 kap 1 § ärvdabalken. Detta för att man vill skydda testatorns vilja så långt som möjligt. Om originalet är försvunnet kan man anta att testatorn valt att återkalla testamentet och kopior saknar i princip rättslig giltighet. (Har en person upprättat testamente, kopierat det, och sen valt att återkalla kommer kopian ändock leva kvar, varför detta rättsläge blir problematiskt). 

För att göra testamentet gällande måste ni alltså hitta originalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alfred PeterssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning