Köpeavtal mellan tre privatpersoner

2015-07-25 i Köplagen
FRÅGA
Vi är två vänner som på en marknad gjorde en gemensam endast muntlig beställning av handsydda figursydda kläder till framförallt ett litet barn. Kläderna hade en enda avsikt och det var att användas på en specifik semester året därpå. Min vän ställde in semestern varvid ingen av oss har möjlighet att åka och kläderna kommer inte till användning. Nästkommande år har barnet växt ur dem och det var specifikt till det här ändamålet de kunde användas. Att de inte kommer till användning borde inte ha med betalningsansvaret att göra antar jag för sömmerskan har tillverkat kläderna oavsett?Min fråga är hur lagen ser på betalningsansvaret. Jag är beredd att betala hälften för hälften av varorna för att hålla min del av avtalet till sömmerskan, men jag är inte beredd att betala den andra delen. Om jag betalar hälften för hälften har jag då gjort rätt för mig eller kan jag krävas på kompisens hälft också?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Eftersom köpet gjorts på en marknad och skett mellan privatpersoner, så är köplagen (KöpL) tillämplig, se här

Att kläderna inte har kommit till användning har precis som du säger, ingen betydelse för betalningsansvaret.

Det är avtalet mellan sömmerskan och er som avgör vem som är betalningsansvarig. Om avtalet mellan dig och sömmerskan motsvarar hälften av de köpta varorna så kan du givetvis betala för din del utan att krävas på den andra hälften.

Men om ni avtalat på ett sätt som gör att ni gemensamt är att betraktas som köpare av allt, torde sömmerskan kunna kräva vem hon vill på full betalning. Att ni ska dela på kostnaden är då istället ett separat avtal mellan er två som köpare. Sömmerskan torde därför i en sådan situation (om ni som sagt inte avtalade annorlunda med sömmerskan det vill säga) kunna kräva full betalning av dig eller din kompis. Om inte summan betalas medför det att säljaren kan kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Säljaren får dessutom rätt till ränta. (Se 51 § KöpL).

Sammanfattningsvis kan du betala din del av varorna, om det var så du avtalade med sömmerskan från början. Då får sömmerskan kräva resterande hälft av din kompis. Däremot om ni gemensamt ingick avtalet och ni båda kan betraktas som köpare av allt, så kan sömmerskan kräva er båda på betalning. Kommer inte hela betalningen in i tid kan sömmerskan åberopa fullgörelse och hävning jämte ränta och skadestånd.

Vänligen

Emil Forssell


Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81796)