Köpares rättigheter vid fel i vara - bil

2020-05-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har köpt en Volvo V50-2005 för 23500 den 18/5. När jag idag körde och tvätta bilen började motorlampan att lysa. Jag har endast kört ca 10 km med bilen. Jag vill häva köpet hur göra jag?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga framkommer det inte om köpet är privatpersoner emellan eller om det är mellan dig som privatperson (konsument) och en näringsidkare. Jag kommer därför att i mitt svar i en del utgå från att det är ett köp mellan två privatpersoner, och i en annan del utgå från att det är ett köp mellan dig som privatperson och en näringsidkare. I mitt svar finner du två rubriker och kan enkelt navigera efter vem som säljaren är. I svaret finns också samtliga lagar tillgängliga för dig genom att enbart klicka på paragrafen - på så sätt tas du direkt till lagtexten på lagen.nu.

Om bilköpet skett två privatpersoner emellan

Under denna rubrik kommer jag att besvara din fråga utifrån att köpet har skett mellan två privatpersoner och därför tillämpas Köplagen (KöpL) i denna del. Skulle det vara så att du i egenskap av konsument har köpt bilen av en näringsidkare så kan du gå vidare och se till nästa rubrik.

Jag vill direkt uppmärksamma dig om att KöpL är dispositiv enligt 3 §, och det innebär att dess bestämmelser som regel inte gäller om något annat står i avtalet er emellan.

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, se 17 § 1 st. KöpL. Om varan skulle avvika från någon av dessa, eller flera, är varan felaktig, se 17 § 3 st. KöpL. I din fråga har du nämnt att motorlampan har börjat lysa efter bara drygt en mils körning, och det finns därför anledning att misstänka att felaktighet i varan föreligger - med hänvisning till dess kvalitet.

Enligt 30 § KöpL får en köpare kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Det krävs dock att du som köpare reklamerar varan inom skälig tid för att åberopa felet, se 32 § KöpL. Ditt bilköp genomfördes endast för några dagar sedan och om du närmsta dagarna reklamerar varan till säljaren kommer det vara inom skälig tid.

Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren får dock enligt 34 § KöpL istället för att avhjälpa felet företa omleverans, se 36 § KöpL. Detta kräver dock att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, se 36 § KöpL.

Din frågar riktar sig direkt emot din rätt till att häva köpet. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet, se 37 § KöpL. Enligt 39 § KöpL får köparen häva köpet p.g.a. fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller om säljare borde ha insett detta. Däremot får inte du som köpare inte häva köpet p.g.a. felet, om du inom skälig tid efter att ha märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans, meddelar säljaren att han häver köpet, se 39 § 2 st. KöpL. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i grov vårdslöshet eller i strid mot tro och heder.

Utifrån den information som du återgett i din fråga så ser jag det som att du har goda chanser att hålla säljaren ansvarig för det fel som uppstått med den bil du har köpt. Jag rekommenderar dig att kontakta säljaren för att reklamera bilen, och när du gör det förklarar vad det är för fel. Säljaren har dock i första hand rätt att avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet – annars kan du troligen få köpet hävt.

Om bilköpet skett mellan privatperson och näringsidkare

I det fall att säljaren av bilen har varit en näringsidkare och du konsument så kommer istället Konsumentköplagen (KköpL) att tillämpas. Enligt 1 § KköpL så gäller den vid köp av lösa saker som en näringsidkare sålt till en konsument.

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, se 16 § 1 st. KköpL. Om varan skulle avvika ifrån någon, eller flera, av dessa är varan felaktig, se 16 § 3 st. KköpL. I din fråga har du nämnt att motorlampan har början lysa efter bara drygt en mils körning, och det finns därför anledning att misstänka felaktighet i varan med hänvisning till dess kvalitet.

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet skulle visa sig först senare, se 20 § KköpL.

Om bilen nu skulle vara att bedöma som behäftad med någon form av felaktighet (förmodligen bristande kvalitet) så får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, se 23, 24 och 26-29 §§ KköpL. Din fråga riktar sig direkt emot vilka möjligheter du har till att häva köpet, och det som krävs för att häva köpet är att felet måste ha varit av väsentlig betydelse för dig, se 29 § KköpL.

Du som köpare måste dock inom skälig tid lämna meddelande till säljaren om felet efter du märkt detta, eller borde märkt detta. Detta är vad man kallar för reklamation. I och med att det endast är ett fåtal dagar sedan du märkte felet så kommer det om du inom närmsta dagar meddelar säljaren om felet att falla inom skälig tid. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid, detta enligt 23 § 1 st. KköpL.

Utifrån din fråga som är min bedömning att du har goda chanser att hålla firman ansvarig för felet med den bil du har köpt. Därför rekommenderar jag dig att kontakta firman och göra en reklamation. När du gör det är det viktigt att du förklarar vad det är för fel. Därefter har du som köpare rätt att välja påföljd i enlighet med KköpL:s regler. Men som tidigare nämnt så krävs det att felet har varit av väsentlig betydelse för dig som konsument.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1102)
2020-11-30 Hund med ''dolda fel''
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation

Alla besvarade frågor (86816)