Köpares rättigheter vid fel i vara

2020-06-17 i Köplagen
FRÅGA
HejVi köpte en husvagn för en vecka sen och märkte när vi kom hem när vi började städa den att den var en konstig lukt i. Vi trodde givetvis att det var pga att den stått på vinterförvaring. Vi hade ozonrenare två gånger och luftrenare 24h/dygn i 1 vecka. Lukten kvarstår så att vi byter tyg på dynorna och vädrar dynorna. Tvättar madrass skydden i sängarna och vädrar madrasserna. Lukten kvarstår och den sista vi provar är att ta ut gardinerna och tvättar. Då ser vi att den är fuktskadad vänster fram och höger fram fönster (även svart mögel) fuktskadad höger bak med svartmögel i. Detta var dolt bakom gardinerna och inget vi såg. Säljaren säger att han inte visste om detta och vid köpetillfället sa han att det inte finns någon fukt, det enda som han visste om var att antagligen en gryta kokat över vid köksfönstret och gjort ett märke. Detta var där han köpte den.Nu är det så att vi kan inte använda den då jag och min dotter har astma och kan inte sova i vagnen. Köparen påstår fortfarande att han inte visste om detta och inte tänker ta tillbaka vagnen eller ge någon ersättning. Vi har betalat 60.000 kr för vagnen och i blocket kontraktet har vi skrivit "befintligt skick"Vad har vi för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga antar jag att detta gäller köp från en privatperson, vilket gör Köplagen tillämplig. Om du som köpare innan köpet undersökt varan kan du inte åberopa sådana fel som du borde ha upptäckt (20 § köplagen). Vid en sådan undersökning kan det vara så att man får anta att du bör ha känt denna lukt redan då, men detta är inte säkert. Högsta domstolen fann i ett avgörande (NJA 1996 s. 598) att en person som förvärvat en husvagn med fuktskador och genomgått en viss undersökning av den inte kunde anses oförhindrad att åberopa detta fel. Det framgår inte i din fråga huruvida du genomfört en sådan undersökning, men även om detta har genomförts är detta inte säkert ett hinder mot att åberopa felet.

Att husvagnen sålts med uttrycket befintligt skick menas att den säljs så som den är, att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad till exempel. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet (19 § köplagen). För att det ska anses som fel i varan ska säljaren alltså inte ha upplyst om ett viktigt förhållande om varan. Detta kan till exempel vara att den är fuktskadad, förutsatt att säljaren visste om detta förhållande.

Frågan om huruvida varan ska anses felaktig görs utifrån dess beskaffenhet när risken går över på köparen (21 § köplagen). Risken går över på köparen när varan anses avlämnad (13 § köplagen). Detta sker antingen genom hämtningsköp (6 § köplagen), vilket sker när köparen tagit hand om varan, eller genom transportköp (7 § köplagen) då avlämnandet sker när varan överlämnas till köparen. Alltså ska husvagnen ses som felaktig om fuktskadorna fanns där vid avlämnandet till dig, vilket jag antar att det gjorde.

Är varan felaktig så får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § köplagen). Du har alltså rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för köparen (34 § köplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Hävning kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde insett detta (39 § köplagen). Att en husvagn är fuktskadad är inte säkert att säljaren insett att det är av stor betydelse för dig som köpare. Detta beror på omständigheterna i övrigt.

Sammanfattningsvis är det troligtvis att anse som fel i varan och du har därmed rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag och kanske möjligtvis häva köpet beroende på omständigheterna i övrigt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88255)