Köpares avtalsbrott vid vägran att fullgöra betalning

FRÅGA
Jag träffade en köpare fysiskt för att sälja en vara. Betalning sker i form av en banköverföring på plats med bankapp där han i sin tur tar emot varan. Betalningen kom aldrig och nu vägrar köparen lämna tillbaka varan eller att betala. Vad kategoriseras detta som? T.ex stöld, bedrägeri eller något annat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du och köparen har ingått ett avtal där din prestation är att överlämna varan och där köparens prestation är att betala för varan. Ett avtal är bindande och båda parter ska därmed fullfölja sina förpliktelser. Detta följer av 1 kap. 1 § avtalslagen. Köparen vägrar i detta fall att betala trots att du överlämnat varan, denne har därför begått ett avtalsbrott.

Jag antar att både du och köparen är privatpersoner och de köprättsliga reglerna kring denna problematik behandlas därför i köplagen, 1 § köplagen. Enligt 49 § 1 st. köplagen är köparen skyldig att betala i det fall köparen fått varan i handen och då säljaren kräver betalning.

I det fall en köpare inte betalar har säljaren rätt att kräva betalning eller hävning samt även skadestånd, 51 § köplagen. Du har som köpare rätt att kräva betalning enligt 52 § och skadestånd enligt 57 § köplagen. Skadestånd gäller den skada du lidit på grund av att du inte erhållit betalning. Utöver detta kan du även kräva ränta enligt 71 § köplagen, räntan löper från den dag du meddelar köparen om det till den dag han faktiskt betalar.

Vägrar köparen att betala kan du ta hjälp av kronofogdemyndigheten genom att ansöka om betalningsföreläggande. Mer information om det hittar du här.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (125)
2021-09-25 Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Alla besvarade frågor (98546)