Köparens undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

2016-03-01 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har just sålt en bostadsrätt. På grund av att dålig lukt uppkommit i badrummet har den nya ägaren tagit dit en rörmokare som har tittat på golvbrunnen. Rörmokaren säger, enligt den nya köparen, att golvbrunnen är felmonterad. Det är ägaren innan mig som har monterat den. Nu hävdar den nya ägaren att jag ska betala räkningen för rörmokaren, som jag antar har installerat en ny golvbrunn. Vad är det som gäller? Är jag verkligen skyldig dem att betala det här? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av bostadsrätt är köplagen (KöpL) tillämplig lag enligt dess 1 § eftersom bostadsrätt innefattas i begreppet "lös egendom".

Huruvida du som säljare ska stå för kostnaden av den nya golvbrunnen beror på om köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt eller inte i 20 § 1 st. KöpL som stadgar att köparen inte får åberopa sådana fel som han/hon måste antas ha känt till vid undersökningen. Det räcker med att köparen känner till en omständighet som i och för sig kan tyda på fel och förstått sambandet mellan denna och felet, exempelvis att köparen vid undersökningen kände att det luktade dåligt i badrummet och därför borde förstått att det var fel på golvbrunnen (måste finnas ett orsakssamband). I ett sådant fall skulle du som säljare kunna undslippa ansvar eftersom köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.

Men om det vid undersökningen inte förelåg några sådana omständigheter som skulle kunna tyda på fel, så har du som säljare ansvar för s.k. "dolda fel" som inte går att upptäcka vid en undersökning. Detta skulle i så fall innebära att köparen har rätt att göra felpåföljder gällande mot dig, exempelvis att du betalar för installationen av den nya golvbrunnen (avhjälpande av fel) enligt 34 § 1 st. KöpL.

Det bör även noteras att köplagen enligt dess 3 § är dispositiv, vilket innebär att det kan finnas bestämmelser om hur fel ska regleras i det individuella avtalet mellan dig och köparen. Som säljare kan man exempelvis avtala bort sitt ansvar för dolda fel genom en "friskrivningsklausul" som tas in i avtalet (i praktiken innebär en sådan klausul ofta att köpeskillingen blir lägre).

Sammanfattningsvis kan sägas att om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt så har han/hon rätt att kräva dig på betalning för den nya golvbrunnen, förutsatt att kostnaden inte är oskälig och att ni inte avtalat om annat.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88213)