Köparens undersökningsplikt vid köp av bil (lös egendom)

2017-04-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har sålt min bil till en privat person. Ägarbytet och allt är gjort. Nu är det så att den nya ägaren har kontaktat mig och säger att höger bakdörr inte går att låsa, vilket jag aldrig märkte av när jag hade bilen. Hon undersökte givetvis bilen innan hon köpte den men kollade inte dörrarna mm då. Nu vill hon att jag ska stå för detta. Trots att hon undersökte bilen samt att hon nu står som ägare. Hur ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att överlåtelsen har skett mellan två privatpersoner, och därför blir (köplagen) tillämplig i frågan.

En köpare har i allmänhet inte någon plikt att undersöka om det föreligger eventuella fel på egendomen vid köpet. Men om köparen har undersökt egendomen innan köpet, får han/hon inte åberopa fel som hon borde känt till vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Detta under förutsättning att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder 33 § avtalslagen. Om du som säljare varit medveten om felet har du troligen handlat i strid mot tro och heder. I detta fall då du anser att du inte haft vetskap om felet, torde det vara upp till köparen att upptäcka felet vid undersökningen.

I rättsfallet NJA 1996 s. 598 framgår även att "... vad köparen enligt detta lagrum borde ha märkt måste göras med beaktande av hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i fråga".

Min bedömning är att köparen borde ha känt till felet vid undersökningen, då felet är av sådan karaktär att det borde upptäckas på en normal undersökning. Köparen har därför inte rätt att åberopa fel på bilen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johannes Akyol
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?