Köparens undersökningsplikt och reklamation inom skälig tid

2019-02-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej.Jag har ett nystartat företag och har köpt en transportbil av ett företag. Då jag bor ca 20 mil ifrån deras filial har jag haft lång mailkonversation och samtal med säljare för att försäkra mig om bilens skick. Har fått till svar att den precis har besiktigats och genomgått erforderlig service. Bilen är i bra skick, inga konstigheter lr skavanker.Jag jobbar fullt på dagarna så jag tar tåget dit en lördag och då är det inga transportbils säljare på plats så säljaren skriver ut avtalen och jag får signera dessa digitalt på fredag. Då är det bara att hämta bilen.Kör mina 20 mil hem och den känns ok, skrapar lite vid uppväxling till 2:an och framförallt 3:ans växel. Sen har bilen stått en vecka och nu i helgen har jag använt den på några kundbesök och känner att växlarna inte känns ok. Kan jag kräva en åtgärd av problemet eller reklamera och häva köpet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag och fel i varan

Om ni inte har något avtal mellan er vad gäller fel i varan och reklamation så är det köplagen som kommer tillämpas mellan er eftersom ni bägge är näringsidkare. Om varan avviker från vad som avtalats, muntligen eller skriftligen, eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (se Köplagen 17-18§§). Utifrån det du skriver om er mejlkonversation och sedan om problemen med växlarna så låter det onekligen som att det skulle ses som ett fel i varan. Du bör kunna hävda att du åtminstone haft fog att förutsätta att växlarna skulle fungera ordentligt.

Undersökning av varan och reklamation

Som köpare har man en undersökningsplikt efter man mottagit varan. Undersökningsplikten innebär att man som köpare ska man så snart omständigheterna medger det (se Köplagen 31§). Denna undersökningsplikt är i regel strängare när man som köpare är näringsidkare än när det gäller konsumenter. Undersökning anses normalt ska ske senast inom några dagar.

Det som kan vara problematiskt i din situation är om du inte reklamerat felet genast eller i snart anslutning till att du upptäckte detsamma. Som köpare får man inte åberopa att varan är felaktig, om man inte reklamerar inom skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet (se Köplagen 32§). Som köpare förväntas man, förutom att undersöka, även vara uppmärksam på defekter avseende en varas mest centrala egenskaper. Växlarna hör till en bils mest centrala egenskaper när det kommer till en bil och eftersom du körde hem bilen och faktiskt uppmärksammade felet så skulle säljaren kunna argumentera för att du reklamerat för sent.

Även om det är ytterst osäkert om din reklamation skett i tid så är mitt råd att du än reklamerar felet genast om du inte redan har gjort det. Om säljaren inte invänder mot att din reklamation kommit sent så kan du nämligen få rätt att åberopa felet (se NJA 1993 s. 436).

Om säljaren inte åberopar för sen reklamation

Enligt en sedan länge gällande princip kan säljarens rätt att invända att köparen reklamerat för sent gå förlorad om säljaren inlåter sig i förhandlingar med köparen, utan att anmärka något om att reklamationen skett för sent. Principen tillämpas dock med viss försiktighet. Av avgörande betydelse är huruvida säljaren genom sitt uppträdande ger köparen särskild anledning att tro att han avstår från att göra invändning om för sen reklamation. Om säljaren ger sig in i en diskussion med köparen om det påstådda felet och därvid t. ex. föreslår en uppgörelse av ett eller annat slag eller åtminstone håller frågan huruvida fel föreligger öppen så bör köparen ha rätt att utgå från att säljaren inte senare kommer att avfärda köparens anspråk med en invändning om för sen reklamation.

I äldre rättsfall har säljaren förlorat sin invändningsrätt beträffande för sen reklamation i fall där han efter reklamationen förhandlat med köparen angående återtagande eller utbyte av egendomen, prisnedsättning eller reglerande av saken på annat sätt. Detsamma har gällt då säljaren vidtagit eller erbjudit sig att vidta åtgärder för att avhjälpa felet eller där denne i mer allmänna ordalag erkänt att godset varit felaktigt.

Om säljaren däremot från början intar en avvisande hållning och inskränker sig till att bemöta köparens anmärkningar kan det inte anses oskäligt att denne bibehåller sin rätt att senare göra invändning om att reklamation skett för sent.

Hoppas mitt svar ger dig viss vägledning. Önskar du vidare hjälp i ditt ärende får du gärna boka tid med en jurist på Lawline. Det gör du här.

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1040)
2019-09-15 Jag andrahandsköpte en produkt och postnord tappade bort den. Vad ska jag göra?
2019-09-15 Kan köparen reklamera fem månader efter köp?
2019-09-13 Köp av hund och verkan av att hunden förvärvats av en tredje person
2019-09-13 Sålt begagnad vara - ansvar och rättigheter

Alla besvarade frågor (72873)