Köparens underlåtenhet att hämta vara

2017-03-21 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag (min dotter) har sålt pandasaker i höstas och innan jul kom sakerna. En kompis hade handlat och jag fick tjata om betalning vilket till slut kom. Sedan fick jag tjata om att hon skulle hämta sakerna. Jag har även försökt lämna dem hemma hos henne men hon har varken öppnat dörren eller svarat i mobilen. Detta sedan innan jul. Nu har hon mage att hota att polisanmäla mig om hon inte får sakerna. Hur länge är jag egentligen skyldig att hålla sakerna till henne? Och om hon polisanmäler kan hon få rätt i detta då? Jag har aldrig nekat henne sakerna och har tjatat i flera månader. Jag har skrivit till henne i Facebook chatten och hon har läst utan att svara mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i köplagen.

Först och främst så ska nämnas att köplagen är dispositiv, vilket betyder att den inte tillämpas i den mån annat följer avtalet (3 § KöpL).

Om inget har avtalats så gäller som huvudregel att köparen(din kompis) ska hämta varorna hemma hos dig, då jag utgår från att du inte har ett affärsställe (6 § första stycket första meningen KöpL).

Om du och din kompis har avtalat om en speciell hämtnings- eller leveranstid av pandasakerna, så är det den tiden som gäller. Om det inte framgår av avtalet när varan ska avlämnas så ska det ske inom skälig tid från köpet (9 § första stycket KöpL). Vad som är skälig tid beror på flera omständigheter, bl.a. varans art och karaktär och därför går det inte att bestämma exakt hur lång tid som är skäligt. Om köpet gjordes i höstas innebär detta att det nu, 21 mars, har gått ca ett halvår sedan köpet gjordes. Därför skulle jag personligen säga att sakerna inte har hämtats inom skälig tid (Notera att det är upp till domstolen att avgöra vad som är ”inom skälig tid”).

Att varorna inte hämtats i rätt tid beror i det här fallet dessutom på köparen, din kompis, och du har gjort det du kan för allt fullgöra din del av köpet. Din kompis står således risken för varan enligt 13 § KöpL.

Notera att din kompis, i egenskap av köpare, dessutom har en skyldighet att medverka till köpet genom att hämta varan (50 § andra punkten KöpL).

Det du dock bör tänka på är att du som säljare har vårdplikt. Om inte varan hämtas i rätt tid och det beror på köparen, så ska du för hennes räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan (72 § KöpL). Återigen är det här en bedömningsfråga angående vad som anses som ”skäliga åtgärder”. Är förvaring av pandasakerna kostsam kan du få ersättning för försvarliga utgifter på grund av vården (75 § KöpL).

Mina råd till dig

Du har redan fått pengarna och du har hållit varorna tillgängliga för din kompis. Det är alltså upp till henne att hämta sina varor. Om hon mot förmodan polisanmäler dig är det bara att förklara hur allt gått till, precis som du gjort nu.

Är inte förvaring av varorna till allt för stor belastning för dig skulle jag råda dig att fortsätta bevara varorna för att vara på den säkra sidan och försöka komma överens med din kompis om en tid för hämtning/avlämnade

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1387)
2021-07-29 Fel i husvagn, köparens rättigheter
2021-07-29 Fel i husvagn
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (94364)