Köparens rättigheter vid köp av vara i befintligt skick

2020-05-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag köpte en bil genom blocket för ett par veckor sedan.Allt fungerade hur bra som helst, var väldigt nöjd med bilen. Efter 13 dagar så stannade bilen mitt på motorvägen. Efter att ha haft den hos verkstaden sa de att det inte fanns så mycket att göra,motorn är till 99% säkerhet körd.Bilen är en Passat 2006 och har gått 18000 mil. Enligt säljaren har de inte haft några problem med bilen alls.Har jag någon laglig rätt att kräva pengar tillbaka? Bilen är köpt i befintligt skick men att den är klar för skroten efter 13 dagar känns inte rimligt.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du som privatperson köper lös egendom (exempelvis en bil) av annan privatperson blir köplagen (KöpL) tillämplig.

De brister som du beskriver benämns som fel i vara enligt köprätten och eftersom att varan såldes i befintligt skick så gäller (19 § KöpL) för att avgöra om det föreligger fel enligt lagens mening.


Befintligt skick

En vara som säljs i befintligt skick betyder att varan säljs i det skick som varan befinner sig i vid köpet. Säljaren har då friskrivit sig från faktiska fel på varan som funnits vid köpet. Köparen ansvarar för fel som köparen insett eller borde ha insett i samband med köpet. Om du köper en vara i befintligt skick så kan du därför inte förvänta dig att varan är felfri. Friskrivningen gäller dock inte för alla fel. Fel som säljaren kan bli ansvarig för är något av följande punkter i (19 § KöpL)

1. Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (Under denna punkt skulle annonsen på blocket samt vad säljaren utlovat räknas in)
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller, (Här skulle uppgifter som säljaren eventuellt dolt för dig kunna inräknas)

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (En helhetsbild av varans skick i förhållande till det pris du betalat och andra omständigheter.)

Om någon av dessa punkter är uppfyllda kan köparen göra gällande påföljder. Detta förutsätter dock att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt enligt (20 § KöpL) samt gjort en reklamation (32 § KöpL) inom skälig tid.


Undersökningsplikt (20 § KöpL)

Köparen har en skyldighet att undersöka varan innan köpet för att kunna göra gällande fel i vara. Köparen kan inte göra gällande påföljder om köparen inte har undersökt varan eller om köparen inte upptäckt fel som skulle ha upptäckts vid undersökningstillfället.


Reklamation (32 § KöpL)

Köparen kan inte åberopa fel i vara om köparen inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Om man upptäcker fel i vara som man köpt är det därför viktigt att meddela säljaren om felet så snart som möjligt.


Sammanfattningsvis

Om kraven för fel i vara är uppfyllda och du har uppfyllt din undersökningsplikt, samt reklamerat felet inom skälig tid så kan du göra gällande felpåföljder. Påföljderna som du kan göra gällande mot säljaren hittar du i (30 § KöpL).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?