Köparens rättigheter vid fel i varan

2016-05-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Köpte en ny tv från ett väl etablerat företag och vid första användning av tv:n visade det sig att skärmen inte fungerade.Säljaren vägrade därefter att byta ut tv:n då han påstår att den kan ha skadades vid transporten eller vid installationen vilket inte alls är sant.Min fråga är vad jag kan göra i mitt fall?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då du i egenskap av privatperson köpte en tv från en näringsidkare så är konsumentköplagen aktuell i ditt fall.

I ditt fall rör det sig om huruvida tv:n är felaktig enligt konsumentköplagen. Är den felaktig betyder det att näringsidkaren (säljaren) ska ansvara för att felet avhjälps eller att en ny tv av samma typ levereras.

I 20 § konsumentköplagens står det att säljaren ansvarar för fel som funnits vid avlämnandet även om felet visas först senare. Med avlämnandet menas vid köpet i ditt fall. Orsakades felet efter köpet kan inte säljaren hållas ansvarig. Ett fel som funnits vid avlämnandet kallas för ursprungsfel.

Frågan nu blir att bedöma om det går att framgångsrikt hävda att det är ett ursprungsfel på tv:n.

I 20 a § konsumentköplagens står det att fel som visar sig inom sex månader från köpet ska antas vara ett ursprungsfel som säljaren då ansvarar för. Denna presumtion gäller dock inte om att det kan bevisas att det inte är ett ursprungsfel eller att felets art pekar på att det inte kan vara ett ursprungligt fel.

I en rättslig tvist om det rör sig om ett ursprungsfel eller inte så ligger det på säljaren att bevisa att det inte rör sig om ett ursprungsfel. Säljaren måste alltså motbevisa denna presumtion enligt 20 a § konsumentköplagen. Gör han inte det så antas det att det är ett ursprungsfel och säljaren är då tvingad enligt lag att avhjälpa felet eller leverera en ny tv. För ytterligare vägledning i beviskraven som säljaren ska uppfylla så kan jag rekommendera en liknande rättslig konflikt ARN 2009-1467. Finns det en synlig skada på skärmen så kan det peka på att skadan skett under transporten eller vid installationen beroende på skadans utseende men det är inte en självklarhet.

Av döma av din fråga så låter det som att du reklamerat i god tid enligt 23 § konsumentköplagen. Därmed är det bara frågan om felet är ursprungsfel eller inte som står i vägen för ett avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

Med vänliga hälsningar

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1131)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88247)