Köparens rättigheter vid fel i vara enligt KöpL

2016-10-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej! VI har köpt en båt, juni 2016 från Blocket av en privatperson, med information om att båtens motor var från 2001.Vid renovering av båtens motor i september 2016 visar det sig att motorn var 10 år äldre än vad som uppgivits vid försäljning.Vad har vi för rättigheter som privatperson här?Ser fram emot återkoppling!
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Då det i ert fall har skett ett köp av en lös sak mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig.

Har säljaren lämnat uppgifter om motorns egenskaper före köpet och detta kan sägas ha inverkat på ert beslut att köpa den föreligger fel enligt 18 § 1 st KöpL. Detta gäller även om motorn sålts i s.k. "befintligt skick", se 19 § 1 st p. 1 KöpL. Så länge ni inte vid köpet visste att motorn egentligen var 10 år äldre har ni rätt att åberopa detta fel, se 20 § KöpL.

Risken för motorn gick över på er när den avlämnades till er, antingen i enlighet med avtalet eller enligt 6 och 7 §§ KöpL, se 13 § 1 st KöpL. Säljaren ansvarar för fel som som funnits då risken gick över även om felet visar sig först senare, se 21 § KöpL. I ert fall fanns felet när risken gick över på er och därför är säljaren ansvarig för att motorn inte stämmer överens med det denna har sagt. Det kan dock vara så att ni kan anses underlåtit att uppfylla er skyldighet att undersöka varan efter att den avlämnats. Undersökningen ska ske så snart omständigheterna medger det, se 31 § KöpL. Sådan underlåtenhet kan medföra att ni inte anses ha reklamerat i tid då ni borde ha märkt felet tidigare om ni företagit en sådan undersökning.

För att kunna göra påföljder enligt 30 § KöpL gällande krävs att ni reklamerar felet till säljaren, det är bra om detta sker så snabbt som möjligt efter det att ni upptäckt felet, se 32 § KöpL. Underlåtenhet att vidta sådan undersökning som nämnts ovan, kan medföra att ni inte anses ha reklamerat i tid då ni borde ha märkt felet tidigare om ni företagit en sådan undersökning. För sen reklamation gör att felet inte kan göras gällande. Står det till exempel ett tillverkningsdatum på motorn borde ni förmodligen ha upptäckt dess ålder vid en undersökning. Kan det anses att ni inte skulle ha upptäckt felet vid undersökningen har ni fortfarande rätt att göra felet gällande.

I det fall att ni inte borde upptäckt felet och påföljder får göras gällande får alltså påföljder göras gällande. I detta fall blir förmodligen inte avhjälpande enligt 34 § 1 st KöpL. Det är svårt för säljaren att ändra motorns ålder. Ni har rätt att istället kräva omleverans under förutsättning att felet är av väsentlig betydelse för er och säljaren borde insett detta, se 34 § KöpL 2 st. Ni måste säga att ni vill ha omleverans i samband med att ni reklamerar motorn, se 35 § KöpL.

Om säljaren inte omlevererar inom skälig tid har ni rätt att kräva prisavdrag, se 37 § KöpL. Som sista utväg har ni rätt att häva köpet enligt 39 § KöpL.

Kan ni visa att ni lidit skada på grund av felet kan ni även ha rätt att kräva skadestånd enligt 40 § KöpL.

Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89947)