Köparens rätt att åberopa dolt fel enligt köplagen

2015-10-02 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte en bil av en privatperson för 59000 kronor. Bilen testkördes och varken jag eller de personer jag hade med mig upptäckte något fel. Bilen kontrollerades också efter ett besiktningsprotokoll med blocket begagnatförsäkring. Protokollet skrevs under av både mig och säljaren och vi hittade inget att anmärka på. Efter 8 mil blinkade en varningslampa. Bilen gick fortsatt som tidigare men indikerade att det var ett fel i motorstyrningen. Säljaren kontaktades men uppgavs inte stött på problemet tidigare. Jag kunde ta mig hem (enligt rekommendation av instruktionsboken) och bilen lämnades in. Bilverkstan kom fram till att det var turbon som behövdes bytas. Något som inte täcktes av försäkringen. Ligger ansvaret helt på mig som köpare eller har säljaren ansvar om felet fanns sedan tidigare men upptäcktes efter köpet? Vilket typ av bevisning behövs i ett sådan fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du i egenskap av privatperson köpte bilen av en privatperson. Köp av lös egendom mellan två privatpersoner regleras i köplagen. Enligt 13 § köplagen så går risken för varan över på köparen vid tiden för avlämnadet (här). Vidare så stadgas det i 20 § köplagen att köparen inte får åberopa sådana fel på varan som han måste antas ha känt till vid köpet (här). Eftersom du har undersökt bilen (besiktningsprotokoll) innan köpet kan du inte åberopa ett sådant fel som du borde kunnat upptäcka vid en undersökning. Frågan blir härmed ifall felet i motorstyrningen var sådant som du borde kunnat upptäckt vid en undersökning. Dock framgår det av 21 § köplagen att köparen har rätt att åberopa ett sådant fel som fanns redan vid tidpunkten för köpet trots att felet visar sig först senare (här).

Sammanfattningsvis måste du alltså kunna visa att felet i motorstyrningen var av sådan art att det inte hade kunnat upptäckas vid en undersökning. Du måste även kunna visa att felet förelåg redan vid tidpunkten av köpet, alltså innan risken för bilen egentligen gick över på dig. Bevisning i detta fall kan vara ett uttalande från bilverkstaden som bekräftar att felet var ett sådant dolt fel att du inte hade kunnat upptäcka det vid en undersökning, samt bekräftar att felet fanns redan innan bilen blev din men att det uppkom först senare. Hur noggrant en köpare bör undersöka en vara får avgöras med hänsyn till vad en normal person borde ha upptäckt vid en undersökning. Då du skriver att du gjort ett besiktningskontroll så verkar det som att du gjort en sådan undersökning som kan krävas av dig.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1244)
2020-10-29 Jag har inte fått vad jag betalt och köpt, vad kan jag göra?
2020-10-29 är jag bunden av SMS att gå med på att bekosta fel på såld vara?
2020-10-29 Vad krävs för att åberopa fel i bostadsrätt?
2020-10-24 Fel i vara och hävning

Alla besvarade frågor (85549)