Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage

2020-12-01 i Köplagen
FRÅGA
HejFör en månad sen sålde jag en 20 år gammal husbil via blocket. Jag informerade om alla fel som jag visste om tex att bilen innan vi förvärvade den haft läckage från lister på taket med bl a förstört golv som följd. Skadorna fixades, nytt golv lades och en verkstad bytte alla lister (2013) och efter det har bilen varit tät. En månad efter affären hör köparen av sig angående läckage i ett skåp som vi använd till att ladda telefoner mm. Innan försäljningen kontrollerade vi bla skåpet och dess funktioner visades ordentligt. Om det varit läckage då hade vi och köparna märkt det då bilen dessutom stått ute ett par veckor med en hel del regn. Köparen påstår nu att läckaget måste funnits redan då och vill ha pengar i kompensation annars blir det rättssak. Till saken hör att köparen innan han kontaktade oss om detta har "försökt" laga läckan genom att använda sanitetssillikon (vilket man aldrig brukar använda till husbilar) och dessutom har sågat hål i taket och brutit bort en list vid läckaget. Sedan har han försökt laga hålet med epoxy (mot aluminium). Detta gör att situationen inte är som när vi sålde bilen. Vi hävdar att vi inte kände till nåt läckage men han hotar med rättsliga åtgärder om vi inte betalar. Hans felaktiga lagningar har ju ev. lett till mera skador o dyrare reparationer. Vad ska vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Utifrån frågan kan svaret bli annorlunda beroende på om du har sålt husbilen i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Jag väljer att utgå från att du är privatperson och att du sålt husbilen till en privatperson, då gäller de allmänna reglerna i köplagen (KöpL).

Köplagen kan endast tillämpas i de delar som inte berörs i avtalet. Om avtalet säger något annat som avviker från köplagen går avtalet i första hand. Eftersom att jag inte vet vad som har avtalats så kommer jag därför att helt att utgå från köplagen.

För att kunna avgöra om du är skyldig att betala ersättning för läckan i husbilen måste man först reda ut om ett fel faktiskt föreligger. Reglerna om fel i vara finns i 17 och 18 § KöpL. Sammanfattat innebär det att fel föreligger om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Ett läckage är därför att betrakta om ett fel.

I köplagen finns det en undersökningsplikt för köparen, 20 § KöpL. I den framkommer att köparen inte får åberopa fel till dig som säljare om köparen fått tillfälle att undersöka husbilen eller faktiskt undersökt husbilen. Omfattningen av undersökningen avgörs enligt god affärssed och hur köpare i branchen normalt brukar göra, arten av vara m.m. I detta fall gäller undersökningspliktens omfattning i relation till hur man annars bör undersöka en husbil innan köp. Köparen är skyldig att undersöka varan så fort det är möjligt.

För att köparen ska kunna åberopa felen krävs att de fanns vid köpet, 21 § KöpL. Det är en bevisfråga som är upp till köparen att bevisa. Det kan tänkas bli tämligen svårt för köparen att bevisa att läckan fanns där redan vid köpet då du beskriver hur de själva med diverse metoder har modifierat husbilen i efterhand, det kan tala för din fördel.

En ytterligare förutsättning för att köparen ska kunna åberopa felen är att köparen har undersökt och reklamerat i rätt tid. Om köparen inte reklamerar i rätt tid förlorar hen rätten att åberopa felen, 31 och 32 § KöpL. Köparen har i ditt fall hört av sig efter en månad, vad som är skälig tid är svårt att fastställa men det är nog på gränsen i detta fall, då det handlar om ett läckage som rimligtvis bör ha upptäckts tidigare.

Sammanfattningsvis krävs det att köparen har fullföljt sin undersökningsplikt, att köparen kan bevisa att felet fanns redan vid köptillfället och att köparen har åberopat felen i rätt tid. Utifrån vad som framkommit i din text har jag svårt att tro att köparen på rättsliga grunder kan åberopa felet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson Wallhult
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1338)
2021-04-22 Vad har köpare för rättigheter?
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil

Alla besvarade frågor (91415)