FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/04/2014

Köparens hävningsrätt - felaktig bil

Hej,

Sålt en bil på blocket för 20 000kr. Informerat köparen om ett par mindre fel på bilen. Köparen provkört o tittat allmänt på bilen. Därefter båda parter nöjda och det skrivs ägarbyteanmälan samt kvitto. Efter 1.5 dygn ringer köparen och säger att bilen läcker olja. troligtvis från trasig topplockspackning, vilket ska kosta 15 000kr att byta. Detta fel är ej uppmärksammat av säljaren. Fråga: Kan köparen på något sätt häva detta köp. Personen vill lämna tillbaks bilen samt få 20 000 i retur.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Jag utgår från att du har sålt bilen i egenskap av privatperson. Köplagen (KöpL) blir då tillämplig. Enligt 17§ KöpL föreligger fel bland annat om varan i fråga om kvalitet avviker från vad som avtalats eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. När man köper en bil för 20 000 kronor på Blocket får man troligtvis räkna med att mindre fel kan föreligga, dock inte fel som kostar 15 000 kronor att avhjälpa. Fel i varan får därför anses föreligga. Enligt 21§ KöpL ska felbedömningen ske med hänsyn till varans beskaffenhet vid riskövergången (alltså när köparen hämtade bilen, se 13§ KöpL). Som säljare svarar du för fel som funnits vid denna tidpunkt även om de visar sig först senare. I det här fallet är det sannolikt så att felet fanns redan vid köpet.

Enligt 20§ KöpL får en köpare dock inte som fel åberopa vad denne måste antas ha känt till vid köpet. Köparen har inte någon undersökningsplikt men om denne väljer att undersöka varan före köpet är det inte möjligt att som fel åberopa vad som borde ha upptäckts vid undersökningen. Andra fel än sådana som borde ha upptäckts kan alltså fortfarande göras gällande. Vad köparen borde ha upptäckt får avgöras med hänsyn till den grad av omsorg som kan krävas av en person i köparens ställning d.v.s. vilka praktiska möjligheter köparen haft att upptäcka felet, med hänsyn till dennes kunskap och erfarenheter samt undersökningens omfattning. Frågan blir alltså om personen som köpte bilen borde ha upptäckt felet vid en provkörning och genom att allmänt titta på bilen. Det är enligt mig inte möjligt att ge något säkert svar på den frågan.

Vad gäller frågan om hävning ska inledningsvis sägas att du som säljare enligt 36§ KöpL har rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad. Väljer du att utnyttja denna möjlighet kan köparen alltså inte begära hävning. Om inte har köparen enligt 39§ KöpL rätt att häva köpet på grund av felet om det är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Eftersom felet är så allvarligt att reparationskostnaderna är nästan lika stora som köpesumman är det här troligen av väsentlig betydelse. Eftersom man inte enbart ser till säljarens insikt vid köpetillfället utan även till vad denne senare fått veta är det troligen svårt för dig att visa att du varken insett eller bort inse felets väsentlighet.

Det finns alltså en viss möjlighet för köparen att häva köpet i denna situation men det avgörande blir huruvida denne borde ha upptäckt felet vid undersökningen av bilen. Som sagt är det inte möjligt att ge något säkert svar på hur den frågan ska besvaras.

Köplagen hittar du här.

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”