Köparen vägrar hämta vara

2016-11-30 i Köplagen
FRÅGA
Jag har skriftligt via facebook kommit överens med en person att han skall köpa saker av mig för 200:- +frakt. Vi kom överens om att jag skulle skicka sakerna. När jag skickat sakerna o dom kommit fram så vägrar han lösa ut paketet vid ombudet. Frakten gick på 333:- som jag fått betala i onödan nu. Kan jag få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det verkar som att ni är två privatpersoner som ingått ett avtal om köp, då blir köralpen tillämplig. Värt att notera är dock att köplagens regler kan avtalas bort enligt 3 §. För alla slags avtal gäller som allmän princip att avtal ska hållas, och att det krävs speciella omständigheter för att man ska dra sig ur ett avtal som man har ingått. Enligt avtalslagens regler (som också är tillämpliga parallellt med köplagen) kan det till exempel handla om att man blivit tvingad att ingå ett avtal, att man förletts till det genom svek, eller att det på något annat sätt vore oskäligt att man tvingades fullfölja avtalet. Principen om att avtal ska hållas kallas för latin för pacta sunt servanda.

Om ni har bestämt att köparen ska betala fraktkostnaden är ni att förhålla er till det, man kan säga att avtalet består i att du ska prestera att avsända varan till köparen, och köparen ska prestera att betala 200 kr plus fraktkostnaden till dig. Om någon av er inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet är det ett avtalsbrott, som måste kunna rättfärdigas enligt antingen tillämplig lagstiftning eller av exempelvis en klausul i avtalet. Se här också 50 § i köplagen som säger att köparen är skyldig att hämta eller ta emot varan.

Nu måste köparen visa varför han ska vara berättigad att dra sig ur avtalet. En möjlighet som kan tänkas är om fraktkostnaden är oskälig och att han inte heller bort inse detta (fraktkostnaden är ju i ditt fall mer än 150 % av priset för själva varan), och det beror ju på vad det är för typ av varor, vad det normalt sett kostar att frakta sådana och liknande. Det kan hända att köparen tycker att kostnaden nu blev för hög eller liknande, men alla sådana skyldigheter att så att säga få lagen på sin sida ligger hos köparen. I utgångsläget gäller avtalet och då är han skyldig att hämta ut varan och betala kostnaden till dig.

På frågan om du kan få tillbaka dina pengar blir svaret att om köparen inte lyckas visa att han har rätt att frånträda avtalet så föreligger ett avtalsbrott utan stöd i lag eller avtal, och du ska då ha ersättning åtminstone för de kostnader som du orsakats till följd av avtalsbrottet, dvs fraktkostnaden.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88107)