Köparen vägrar betala, vad ska jag göra?

2018-01-15 i Köplagen
FRÅGA
HejHar sålt en ponny via sms och telefonsamtal med tydliga klarheter att hon ska köpa hästen och hästen ska även kastreras innan hon hämtar honom och hon skulle betala för kastrering innan köpet är klart. Hon hade även lagt ut på sociala medier med bild på hästen att han skulle bli nya familjemedlemmen. Samma dag jag fick hem veterinären så kontaktade jag henne för hon skulle swisha för kastreringen och från den dagen har hon blockerat mitt nr, men via vänner har andra fått tag i henne och nu motsätter hon sig detta och säger att inget avtal är gjort! Hur kan jag gå vidare med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett bindande avtal uppkommer då säljaren ger ett anbud och köparen ger en accept (1 § avtalslagen). Det krävs alltså att säljaren ger ett klart pris, villkor m.m och att köparen accepterar detta utan tillägg eller förändringar. Köpare och säljare ingår därmed inte bindande avtal med varandra om de för en förhandling mellan varandra och ändrar pris, villkor m.m. Först när det finns ett pris, villkor m.m som båda parter är överens om finns ett bindande avtal. Muntliga och skriftliga avtal är som huvudregel lika bindande, även om ett muntligt avtal är svårt att bevisa.

I ditt fall tolkar jag det som att du och köparen har kommit överens om att hon ska köpa ponnyn och betala för kastreringen, därmed föreligger ett bindande avtal. Om det finns ett bindande avtal mellan er är hon skyldig att betala för veterinärkostnaderna. Förutsatt att du säljer ponnyn som privatperson är köplagen tillämpbar, den hittar du HÄR.

Eftersom köparen är försenad med betalningen kan du antingen kräva att köparen ska betala eller så kan du häva köpet och samtidigt kräva skadestånd (51 § köplagen). Nu verkar du redan, utan framgång, ha försökt kräva betalt av köparen.

Det du kan göra är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. För att ansöka om betalningsföreläggande krävs det att sista dagen för betalning ska ha passerat. Betalningsföreläggande regleras i lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). En ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla innehålla fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som begärs (11 §). När du har gett in ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att begära att köparen ska yttra sig om betalningsskyldigheten. Om köparen bestrider betalningsskyldigheten kommer du underrättas om det och kan då välja att målet ska överlämnas till tingsrätten (33 §).

Det du, som ett sista alternativ, kan göra är att ge in en stämningsansökan till tingsrätten och och därigenom kräva betalt. Den som vill inleda en rättegång mot någon ska skriftligen hos rätten ansöka om stämning (42 kap 1 § rättegångsbalken). Av 42 kap 2 § rättegångsbalken framgår det vad en stämningsansökan ska innehålla. Det du ska yrka är att tingsrätten ska förplikta köparen att till dig utge xx kr avseende veterinärskostnader. Den tingsrätt du ska skicka in din stämningsansökan till är tingsrätten i den ort där köparen bor (10 kap 1 § rättegångsbalken).

Vill du läsa mer om betalningsföreläggande kan du göra det HÄR. Vill du läsa mer om stämningsansökan kan du göra det HÄR.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa Naudot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98676)