Köparen kan inte åberopa fel som han uppmanats att undersöka före köpet

2017-06-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Frågan gäller mitt skydd som säljare av bostadsrätt.Jag har sålt en bostad på 22 m2 i Stockholm. Nya ägaren har låtit mäta upp den och den visade sig vara endast 19 m2.(även jag blev således "lurad" när jag köpte den för 10 år sedan, ngn uppmätning av föreningen har aldrig gjorts utan ytan har varit endast muntligt förmedlad i alla år). Mäklaren gick på mina ord vid upprättande av annons mm och gjorde ej ngn djupare undersökning och rådde mig heller inte att göra en uppmätning före försäljningen.I överlåtelsekontraktet står följande under objektsbeskrivning: " Boarea 22kvm. Areauppgiften kan av olika skäl vara felaktig, bland annat beroende på äldre uppmätningsnormer. Den köpare som anser att den exakta arean är av betydelse. bör låta mäta upp bostaden före köpet. "Avvikelsen är alltså strax under 14 %.Om detta går till domstol vad är då ett rimligt utfall? Ett krux är ju när det gäller ny värderingen att prisskillnaden faktiskt är ingen eller liten beroende på dessa kvm. Lgh ligger i de mest attraktiva kvarteren av Kungsholmen. Men förhoppningsvis kan vi enas utan domstolens inblandning. Tack på förhand!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köplagen är tillämplig i sin helhet vid köp av bostadsrätter så länge inte något annat avtalats. Köparen har en relativt långtgående undersökningsplikt och kan inte i efterhand åberopa fel som upptäckts eller borde ha upptäckts vid undersökningen. Samma sak gäller i fall där köparen inte gjort en undersökning trots att denne uppmanats till en sådan (se 20 § köplagen).

Eftersom det i ert överlåtelseavtal står att uppgiften om kvadratmeter bör undersökas är det högst troligt att köparen inte kommer att nå någon framgång i en eventuell rättegång. Köparen har helt enkelt försummat sin undersökningsplikt och den felaktiga area-uppgiften är troligen ett sådant fel som därför inte går att åberopa i efterhand.

Undantaget till 20 § är om säljaren handlat i strid mot tro och heder. Eftersom du själv aldrig misstänkt att lägenheten var mindre än 22 kvm och själv köpt lägenheten med tilltro till den uppgiften är det mycket svårt att argumentera för att du handlat i strid mot tro och heder.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1384)
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94271)