Köparen hotar med polisanmälan - vad gör jag?

2019-12-03 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Jag köper och säljer begagnade produkter på Internet som privat person.Några av köparna påstår att några av varorna som jag sålde till dem inte är äkta. Jag har själv köpt varorna i god tro och sedan sålt dem vidare i god tro.Därför erbjuder jag dem att köpa tillbaka produkterna, men istället hotar de med polisanmälan. De insisterar på att jag ska betala tillbaka pengarna, men att de ska behålla produkterna, trots att de anser att de är fejk. Jag betalade tillbaka pengarna till några av dem, men fick aldrig tillbaka mina varor. Nu har jag ett tiotal hot om polisanmälningar om att jag säljer falska varor. Hjälp! Vad gör jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Köp mellan privatpersoner regleras i Köplagen(KöpL), även på internet. Detta innebär att eventuella överenskommelser mellan dig och din motpart i försäljningen trumfar lagstiftningen(3 § KöpL). Jag kommer i mitt svar att utgå från att dessa typer av överenskommelser inte finns mellan er.

Du verkar ha flera problem relaterade till denna försäljning över internet, Jag kommer att ta dem rubrikvis härifrån med ett kort råd och sammanfattning i slutet av varje del.

Viktigt är i alla fall att dokumentera kommunikationen med köparna ifall det skulle bli fråga om bevis.

"Inte äkta varor"

Det köparen gör i lagens mening här är att reklamera varorna som felaktiga. Dock gör de fel i att hota med polisanmälan. Det de borde göra är att acceptera ditt erbjudande om att häva köpet eller kräva någon annan typ av kompensation. Det de kräver kallas att häva köpet. När de köp hävs ska pengarna och varorna återgå till sina ursprungliga ägare(64 § 2 st KöpL). Den som varit vårdslös, i detta fall du, behöver ersätta eventuell transport.

För att de ska kunna häva köpet behöver de framställa ett sådant krav. De behöver vidare lägga fram bevis för sina grunder till hävningen. Kräv dem på detta. Om de lyckas visa att varorna är är falska har de rätt till hävning, men då får du också det mot den du köpte varorna av. Denna kedja fortsätter fram till den som visste att de var falska och sålde dem ändå. Den har inte rätt till ersättning eftersom den personen har varit i ond tro.

Om köparna inte lyckas visa att varorna är falska kan du hålla fast vid köpet och vägra deras krav.

Om försäljningen skett på en hemsida där detta sätter dig i ett hörn pga. betyg eller dyl. kan du ta kontakt med hemsidan för hjälp med det. Spara så mycket bevis som möjligt.

Kort sammanfattat: Kräv bevis på om varorna är falska. Om du inte får denna typ av bevis kan du strunta i kraven. Om du får bevis på detta behöver du ge tillbaka pengarna och ta tillbaka varorna. Sedan kan du rikta samma krav mot den du köpte av.

Hot om polisanmälan

Deras hot om polisanmälan är varken rätt väg att gå av dem, eller särskilt smart. Detta beror på att sannolikheten för att polisen tar upp ärendet till förundersökning är ytterst liten. Även om polisen gör det behöver brott i regel begås med uppsåt, vilket du inte har gjort. Vissa brott kräver inte uppsåt, men inget som är relevant här. Dessutom innebär en polisanmälan i sig ingenting, utan kan endast leda till att åtal väcks eller att ärendet läggs ner. Först vid åtal och fällande dom kan det bli fråga om påföljder. Sannolikheten för allt detta är, pga. den tydliga bristen på uppsåt, försvinnande liten.

Således har du ingenting att vara rädd för, eftersom du är oskyldig. Låt dem inte skrämma dig med polisen, de bluffar eller vet inte vad de ska göra.

Varorna du redan har betalat tillbaka för

Du skrev att du hade redan givit tillbaka pengarna till en av dem som krävde det. Denna vägrade sedan skicka tillbaka varorna. Gör gällande att du har rätt till det(37, 39, 64 § KöpL), och om de inte rättar sig efter dina krav kan du hota dem med stämning. Då får du rätten bakom dig i dina krav.

Jag hoppas detta varit till hjälp och att du vänder dig till oss även i framtiden

Med vänliga hälsningar

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1112)
2020-02-27 Fel i köp av begagnad bil
2020-02-25 Kan en säljare över Tradera häva ett köp?
2020-02-23 Går en klausul i avtalet före vad som gäller enligt lagen?
2020-02-19 Köplagen om fel på moped

Alla besvarade frågor (77459)