FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/02/2019

Köparen hotar att polisanmäla mig för fel i en såld vara

Hej, jag sålde en a traktor igår till en köpare som köpte den osedd. Jag levererade den till någon kompis till dom och fick mina pengar "24000". Nu ringer dom och säger att jag lurat dom pga av att bilen inte är i bruksskick så dom kommer polisanmäla mig om jag inte köper tillbaka bilen. Vi har inte skrivit något köpeavtal. Vad kan hända om dom anmäler mig undrar jag nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Mitt svar kommer att fokusera på vad din motpart påstår, om de har rätt i sin sak och vad som gäller i stort på detta område.

Köprättsliga anspråk

När en privatperson säljer en vara till en annan privatperson gäller Köplagen. Köplagen ger köparen en rätt att kräva vissa åtgärder av säljaren, om varan är behäftad med ett fel. Inledningsvis ska varan stämma överens med den kvalité som följer av avtalet. Om det inte finns något avtal som reglerar varans kvalité, blir det desto svårare för köparen att hävda fel i varan. Utgångspunkten är att fel kan anses föreligga om varan avviker från en allmän uppfattning om hur den ska vara beskaffad. Detta framgår i 17§ första stycket KöpL.

I 17§ andra stycket p. 1–4 KöpL görs en uppräkning av vad som kan utgöra fel i en vara. Denna uppräkning är dock inte tillämpbar i ditt fall, ingen av punkterna är aktuella i fallet. Däremot stadgas i det tredje stycket av bestämmelsen att om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan felaktig. Felbedömning ska således utgå från vad köparen haft fog att förutsätta om varans beskaffenhet. Hur en domstol skulle göra denna bedömning i detta fall är svårt för att mig att sia om.

Köparen måste reklamera och eventuellt stämma dig

För att köparen ska kunna hävda sin rätt mot dig, krävs en reklamation och en eventuell stämning i domstol. En reklamation kan anses ha fullgjorts av köparen i detta fall, då de dagen efter köpet åberopat ett fel i varan, se 32§ KöpL. Därefter har köparen rätt att kräva avhjälpande av felet (att du fixar felet), omleverans (inte aktuellt i detta fall), prisavdrag eller hävning (betalning och varan går åter) av köpet, se 30§ KöpL. Köparen har åberopat en hävning.

För att köparen ska kunna åberopa de ovan angivna rättigheterna, måste du gå med på det. Om du inte delar köparens uppfattning om att det är något fel på varan, dvs. att kvalitén inte stämde överens med vad som avtalades (muntligen, då det inte finns ett köpeavtal), behöver du inte heller tillmötesgå köparens krav mot dig. I sådana fall måste köparen stämma dig i domstol, för att kunna hävda sin rätt. I slutändan är det en bedömningsfråga huruvida traktorn var behäftad med ett fel och en sämre kvalité än vad ni kom överens om.

Om du uppmanade köparen att undersöka varan blir det svårare att åberopa fel

Om du uppmanade köparen att undersöka varan, men denne inte följde din uppmaning så kan han eller hon inte åberopa fel som skulle ha upptäckts vid undersökningen. Detta gäller dock inte om du anses ha agerat i strid mot tro och heder, se 20 andra stycket KöpL.

Att agera i strid mot tro och heder kan exempelvis vara att sälja en vara som är klart undermålig i förhållande till vad köparen hade fog att förutsätta.

Hot om polisanmälan

Köparen har hotat att polisanmäla dig. Det här är i hög grad ett tomt hot. Att sälja en vara som kan anses vara behäftad med ett fel är inget brott. Det är en civilrättslig tvist, och leder till ett civilrättsligt mål ifall köparen stämmer dig. Det är väldigt långsökt att försöka påstå att du begått någon form av bedrägeri, om det är det köparen menar med en polisanmälan. En sådan polisanmälan mot dig skulle läggas ned ganska snabbt om det inte finns starka bevis mot dig i något brottsligt avseende.

Avslutande tankar och råd

Köparen har vissa rättigheter denne kan rikta mot dig i enlighet med KöpL. Dessa rättigheter bygger dock på att varan var behäftad med ett fel. Det är dock svårt att bevisa detta i domstol, och det är domstolen som i slutet avgör huruvida varan var behäftad med ett fel. Det ska även tilläggas att traktorns värde är relativt lågt i jämförelse med de advokatkostnader som köparen skulle behöva betala för att väcka en talan mot dig.

Jag råder dig att avvakta helt enkelt. En polisanmälan är ett tomt hot och kommer med största förmodan inte ge något.

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo