köparen hävdar fel märke på varan jag sålt - vad kan jag göra?

2020-11-15 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag fick ett par Apple Airpods när jag fyllde år, har använd dessa i ca 3-4 månader sparsamt. Säljer dessa på Blocket. Killen som köpte dem av mig, kontaktar mig 1 månad senare och säger att dessa är fejk och han vill ha endel av pengarna tillbaka, eftersom dem är fejk enligt honom. Han säger dessutom att han har verifierat det hos Apple. Annars kommer han polisanmäla mig för bedrägeri. Jag har använd dessa och dem är äkta, kunden fick även verifiera detta på plats samt att han har använd dessa 1 månad innan han kontaktar mig. Min vän har köpt dem helt nya på blocket men utan kvitto. Jag vet att dessa hörlurar var äkta.Hur ska jag vet att dem hörlurarna köparen påstår är fejk är dem jag sålde till honom? Det känns som att köparen försöka göra ett bedrägeri på mig och hota mig med en polisanmälan. Borde jag vara orolig för en polisanmälan och ett åtal?Jag känner mig som en förövare fastän det är jag som är offret.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har sålt ett par hörlurar på Blocket, och att köparen en månad senare har återkommit till dig med invändningen att de inte är äkta Apple-hörlurar, och nu vill ha pengarna tillbaka om han inte kan få ett prisavdrag av dig.

Civilrättsligt avtalsbrott

I första läget är detta ett civilrättsligt avtal och en civilrättslig tvist när en part i ett köpeavtal är missnöjd med motpartens prestation. I det fall hörlurarna är falska gäller följande:

Som utgångspunkt gäller avtalet mellan köparen och säljaren, och har du uppgett att hörlurarna är Apple-hörlurar, och de inte är det så har du begått ett avtalsbrott. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid marknadsföringen stämmer, och denna information ligger inom din kontroll (18§ köplagen). Om varan inte överensstämmer med vad som du uppgett vid marknadsföringen av den, har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (30§ köplagen). Köparen har generellt ungen undersökningsplikt, men om köparen ändå gjort en undersökning får hen inte åberopa fel som kunde upptäckas vid undersökningen (20§ köplagen). Om hörlurarna inte är äkta, och det hade varit lätt för köparen att upptäcka att hörlurarna inte var äkta får han inte åberopa detta som fel.

När köparen dock har fått sina hörlurar ska den så snart som möjligt undersöka den. En månad är i sig inte så lång tid, men om det är väldigt lätt att se att det inte är äkta hörlurar så är kanske en månad ganska lång tid. Köparen har en reklamationstid och måste kontakta dig inom skälig tid från det att han fått bekräftat att det föreligger ett fel (32§ köplagen). Denna tidsaspekt är olika beroende på vad det är för vara det handlar om, vilket felet är och hur lätt det är att uppräcka det. Men som utgångspunkt tror jag inte att en månad är för lång tid.

Om det är så att hörlurarna var äkta, så har du inte begått ett avtalsbrott.

Bedrägeri

Den som vilseledande förmått någon annan att handla på ett sätt som innebär vinning för en själv, men skada för den vilseledde, kan dömas för bedrägeri till fängelse i högst två år (9 kap. 1§ brottsbalken).

Att med uppsåt sälja en produkt och falsk utge den för att vara av ett visst märke, som det inte är, kan alltså vara vilseledande och utgöra bedrägeri. Det kan också vara så att försöka lura någon till handling, alltså återbetala en viss summa för ett köp, fast att fel inte föreligger i varan kan också utgöra bedrägeri. Detta kan under vissa omständigheter även räknas som utpressning (9 kap. 4§ brottsbalken).

De objektiva omständigheterna kring denna situation kan alltså uppfylla omständigheterna för bedrägeri. Men det krävs också uppsåt. Så har du sålt något du trodde var äkta vara, men som inte var det, så ska man inte bli dömd för bedrägeri. Det krävs att man åtminstone varit medveten och likgiltig för faktumet att varan är oäkta. Och likaså tvärtom, så krävs det att köparen i denna situation vet att hörlurarna är äkta eller åtminstone är likgiltig inför att de kan vara äkta, för att kunna bli dömd för bedrägeri.

Skillnad mellan civilrättsligt brott och straffrättsligt brott

Det är alltså så att denna händelse kan angripas två vägar för köparen, antingen genom att stämma civilrättsligt för avtalsbrott, eller polisanmäla för bedrägeri och stämma straffrättsligt. Men är det så att hörlurarna är äkta, så har du inte gjort något fel, varken civilrättsligt eller straffrättsligt.

Den största skillnaden mellan att gå en civilrättslig väg och en straffrättslig väg är att bevisbördan är olika. Den som påstår något måste alltid kunna bevisa det. Men i straffrätten ska något vara ställt bortom rimlig tvivel, vilket åklagaren ska bevisa. Den som står åtalad för ett brott har alltså ingen skyldighet att varken bevisa eller motbevisa något här, utan det åklagaren har hela bördan. Det innebär att åklagaren måste kunna ställa bortom rimligt tvivel att det gått till så som köparen påstått, alltså att hörlurarna för det fösta är falska, att han köpt den av dig, och att du sålt dem som märkeshörlurar med vetskap om att de är oäkta. Det kan vara svårt i detta fall, då det kommer bli en ord mot ord situation. Dock är det inte till din fördel att du inte har ett kvitto som styrker din version, men det är fortfarande åklagaren som ska bevisa att du sålt oäkta hörlurar. Det är inte omöjligt, men ganska svårt.

I ett civilrättsligt mål är bevisbördan delad, vilket innebär att köparen i första hand har skyldighet att göra det övervägande sannolikt att du sålt falska hörlurar. Denna bevisgrad är lägre än åklagarens, då köparen endast måste göra det övervägande sannolikt. Om köparen gör detta, har säljaren sen en egen bevisbörda att bevisa att de hörlurar man sålt varit äkta. Detta kan bli svårt för dig om du inte har ett kvittot, men om du har foto från annonsen eller liknande kan detta hjälpa.

Sammanfattningsvis

Det är en ganska tuff situation och svårt att bedöma hur detta skulle gå i en eventuell rättsprocess. Det är en uppförsbacke att gå via en straffrättsprocess, om det är så att hörlurarna var äkta och köparen har fabricerat bevisning i form av andra hörlurar. Det är lättare utifrån vad man behöver bevisa, att driva en civilrättsprocess. Dock är det mer riskabelt då parterna själv får bekosta processen, och förlorar man så får man bekosta motpartens rättegångskostnader.

Om det är så att köparen väljer att anmäla till polisen, så rekommenderar jag dig att göra detsamma, om du är säker på att hörlurarna du sålt är äkta. Om du inte betalar tillbaka till köparen så kan hans försök att få dig att betala, utgöra försök till bedrägeri eller till och med utpressning. På så vis kan ni låta polisen utreda situationen, utan att det kostar någon av er något. Du behöver inte veta vilket brott som köparen begått för att kunna anmäla, utan det får polisen utreda. Jag tror inte köparen skulle gå via en civilrättsprocess då det kostar och oftast inte är lönt när summan är ganska liten. Dina chanser ser alltså inte dåliga ut vid en eventuell straffrättsprocess, då bevisbördan är väldigt hög.

Om köparen väljer att anmäla, rekommenderar jag dig att begära en offentlig försvarare och rådfråga hen om bästa vägen fram därifrån. Denna begäran kan du göra hos polisen om du blir kallad på förhör. Om du är säker på att hörlurarna var äkta, behöver du inte göra något utan låt köparen ta nästa steg. Men har du gjort rätt och inte sålt en falsk produkt tror jag inte du behöver vara orolig, men det är ju en bedömning som görs av polis och domstol i varje enskilt fall.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Du är välkommen att återkomma till oss om/eller när köparen tar nästa steg och om du har fler frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93078)