Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag sålde min bil för x antal tusen till ett företag. På deras köpekontrakt står det att det skulle ta max 5 arbetsdagar för mig att få in pengarna för bilen på mitt konto. Nu har det gått nästan 9 arbetsdagar och fortfarande ingen syn av några pengar...finns det något jag kan göra åt detta? Har fått låna av nära och kära för att få det att gå ihop så börjar nu bli lite desperat../Jobbigt läge
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom att det gäller ett köp där du som säljare är en privatperson och säljer till ett företag, gäller köplagen enligt 1§ KöpL. I och med att det står på köpekontraktet att betalningen ska ta 5 dagar, och det har gått mer än 9 dagar utan att du har fått några pengar , har köparen i ditt fall begått ett kontraktsbrott. Du och köparen har skrivit under bindande kontrakt som, enligt principen om pasta sunt servanda, ska hållas.

För att köparen inte ska begå kontraktsbrott krävs att denne betalar i rätt tid, hämtar varan och medverkar till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av köparen för att säljaren ska kunna fullgöra köpet (50 § och 51 § KöpL). I ditt fall är köparen sen med betalningen. Detta är alltså ett kontraktsbrott från köparens sida. Alternativen som står till buds för dig är att kräva betalning, häva köpet samt eventuellt begära skadestånd.

Det första alternativet är alltså att stå fast vid avtalet och kräva betalning (52 § KöpL). För möjlighet att kräva betalning får du inte vänta orimligt länge med att framställa kravet, s.k. reklamation (52 § tredje stycket).

Om dröjsmålet utgör ett väsentlig avtalsbrott får du häva köpet (54§ KöpL). Här ska det vara fråga om väsentlig betydelse utifrån en objektiv synpunkt, alltså inte bara ur ditt perspektiv. Om du har gett köparen en tilläggstid för betalning som inte är oskäligt kort, men denne inte betalar inom den tiden får du alltid häva (54 § 2 st KöpL). Det gäller alltså även om avtalsbrottet inte är väsentligt. Det kan därmed vara värdefullt att ge viss tilläggstid för betalning om du är intresserad av att häva köpet. Häva innebär att avtalet och dess åtaganden i enlighet med det blir upphävda.

Du har även rätt till skadestånd för den skada du lider p.g.a. dröjsmålet med betalningen. Det är bara i vissa, ganska extrema fall som köparen kan komma undan utan skadeståndsskyldighet (Se 57 § KöpL). Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan förlust p.g.a. avtalsbrottet (67 § KöpL). Dessutom finns i 71 § en rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen som räknas från förfallodagen till dess att köparen betalar.

Mitt råd är att kontakta köparren och förklara vad lagen säger, ibland kan det vara effektivt att som påtryckning meddela att du kommer söka juridisk hjälp om köparen inte uppfyller sina åtaganden. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip Stocker
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95720)