Köpare vill inte betala, vad kan jag göra?

2020-12-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag sålde nyligen en dator till en kollega. Vi kom överens muntligt om att han skulle betala 2000:- för den, en eller ett par dagar efter tillfället då han fick den. Lite drygt en månad senare har jag fortfarande inte fått betalt, och köparen säger att han hellre lämnar tillbaka datorn, med ursäkten att han inte har någon bankdosa och kan betala - tilläggas bör att han under den här månadsperioden lyckats köpa ny bil.... Kan jag vägra honom att returnera datorn, alternativt kräva någon slags ersättning för att han "lånat" den gratis i över en månad?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

För att kunna ge svar på din fråga så kommer vi behöva titta i avtalslagen (AvtL) samt köplagen (KöpL).

Ingående av avtal

Eftersom du och din kollega har kommit överens om att du ska sälja datorn till honom för 2000 kronor så har ni ingått ett rättsligt bindande avtal (1 § AvtL). Inom avtalsrätten så är en grundläggande princip pacta sunt servanda, innebärande att avtal ska hållas.

Att avtalet är muntligt och inte skriftligt har ingen betydelse vad gäller giltigheten av det. Problemet med muntliga avtal är däremot att det är svårare att bevisa att det faktiskt föreligger ett avtal. Då det är du som vill kunna bevisa att det finns ett avtal så är det du som har bevisbördan. Om det finns något vittne som kan vittna om att din kollega ska betala 2000 kronor till dig för datorn så skulle det vara till din fördel.

Avtalsbrott

Ett avtalsbrott föreligger om ena parten inte presterar i enlighet med avtalet. Eftersom din kollega inte har betalat och inte heller gjort detta när du bett honom så har han inte medverkat till köpet på ett korrekt sätt (49 § KöpL).

Påföljder

Du kan som säljare hålla fast vid köpet och kräva att din kollega ska betala (52 § KöpL). Om du däremot vill frångå köpet så kan det möjligen bli aktuellt med skadestånd. Detta omfattar den skada du lider av genom din kollegas dröjsmål med betalningen (57 § KöpL). Problemet jag ser här är att det troligtvis inte föreligger någon direkt förlust till följd av att din kollega har använt datorn i en månad utan att betala. Skulle datorns värde ha minskat under denna månaden hade du eventuellt kunnat kräva ersättning för det. Skadeståndet omfattar enbart den sålda varan och hur den eventuellt kunnat påverkas. Det kan därför vara svårt att få någon ersättning för att han har lånat den såvida ni inte avtalat om något sådant (67 § KöpL).

Sammanfattning

Eftersom datorn inte verkar ha skadats eller sjunkit i värde under den tiden din kollega har lånat den har jag svårt att se att det är möjligt för dig att få någon ersättning under den tiden. Däremot så är det möjligt för dig att kräva att din kollega ska fullgöra köpet och således kräva betalning.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att skicka in en ny om något är otydligt.

Med vänlig hälsning,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1336)
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel

Alla besvarade frågor (91196)