FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/08/2020

Köpare undersökte inte varan och vill nu häva köpet på grund av fel

Hej! Sålde min farbror gamla dragspel i befintligt skick och sa att jag spelar inte själv så vet ej hur det är. Köpare ville inte kolla på det vid försäljningen utan sa att det gick bra, nu har han hört av sig och säger att en knapp inte fungerar och vill att köpet går tilbaka. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du som privatperson sålt dragspelet till en annan privatperson. Köplagens regler blir därför tillämpliga. Frågan om dragspelet är felaktigt blir beroende av hur stor påverkan den trasiga knappen får på dragspelets funktion, i kombination med priset köparen betalade för dragspelet. Om dessa två i kombination innebär att dragspelet är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta är dragspelet felaktigt (19 § 3 punkten KöpL). Nästa fråga är om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. Om du uppmanat köparen att undersöka dragspelet innan köpet och han struntade i det har han inte rätt att åberopa den trasiga knappen, eftersom det är ett sådant fel han borde upptäckt vid köpet (20 § 2 stycket KöpL). Knäckfrågan blir därför om du uppmanat honom att undersöka dragspelet eller ej.

Skulle du inte ha uppmanat honom att undersöka dragspelet har han därmed fullgjort sin undersökningsplikt och får därför åberopa den trasiga knappen om den uppfyller kraven för att anses vara ett fel enligt vad jag beskrivit ovan. Köparen har då rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Avhjälpande skulle kunna vara möjligt, då du skulle kunna lämna in dragspelet till någon som kan åtgärda den trasiga knappen. Det är därför första alternativet. Skulle det inte komma ifråga så blir prisavdrag eller hävning nästa alternativ (37 § KöpL). Köparen får dock bara häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och du insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Frågan om köparen har rätt till hävning av köpet blir därför beroende av hur stor påverkan den trasiga knappen har på dragspelets funktion.

De viktigaste frågorna kan därför sammanfattas i två punkter:

1. Har du uppmanat honom att undersöka dragspelet vid köpet?
2. Hur stor påverkan får den trasiga knappen på dragspelets funktion?

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo