Köpare betalar inte

2020-04-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag sålde en soffa+lampa till en släkting.De kom och hämtade sakerna men jag har ej fått någon betalning. De svarar inte när jag försöker kontakta dom och de öppnar inte mina meddelande längre.Det var kanske dumt och naivt av mig att inte ta betalt först men då det är en släkting så tog jag för givet att de skulle betala. Det är ingen stor summa men jag tycker ändå att man ska göra rätt för sig.Ska jag bara vänta och hoppas att de betalar, eller kan jag göra något åt saken om de inte betalar? T.ex en polisanmälan i värsta fall?Mvh Elisabeth Svensson
SVAR

Hej!

När det gäller köp mellan privatpersoner blir Köplagen tillämplig.

Ingår en säljare och köpare ett avtal har de som grundläggande förpliktelser att tillhandahålla varan när det gäller säljaren och att betala för varan i rätt tid när det kommer till köparen. Betalar inte köparen för varan i rätt tid föreligger dröjsmål med betalningen och därmed ett avtalsbrott. Säljaren kan då kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (51 § köpL). För att skadestånd ska beviljas krävs det att köparen visar att dröjsmålet inte beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Köparen har därmed bevisbördan för orsaken för dröjsmålet. Skadestånd kan därmed bli aktuellt om din släkting inte betalat på grund av ovilja eller slarv.

Eftersom du sålt varor till din släkting och denne inte har betalat så har din släkting en skuld till dig.

För att driva in skulden kan du ta hjälp av Kronofogden för att driva in skulden. Det gör du genom att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. För att de ska hjälpa dig att driva in skulden krävs det bevis (oftast skriftliga bevis) för att skulden existerar och vad skulden avser.

Det skulle även kunna röra sig om brottet bedrägeri enligt 9 kap 1 § brottsbalken. Detta kan man anmäla hos polisen varpå en åklagare får bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning


Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89541)