Köpa upp genom att tvinga fram försäljning?

2019-03-31 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! A vill köpa B:s del i en av A och B samägd jordbruksfastighet. B vägrar. A vill då att A:s och B:s fastighet utbjuds till försäljning och B saknar synnerliga skäl för att så inte skall ske. Vid budgivningen visar det sig att A lagt högsta anbudet. Kan B då förhindra att A får förvärva hela fastigheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser finns i lagen om samäganderätt (SamägL).

En delägare har rätt att kräva att samägd egendom ska säljas på offentlig auktion för gemensam räkning. Det finns två situationer då en delägare inte har rätt att kräva försäljning. Den ena är då det föreligger särskilda skäl, vilket tillämpas restriktivt. Ett annat hinder som kan finnas är ifall delägarna har avtalat om något som förhindrar en försäljning, eftersom lagens bestämmelser endast gäller då inget annat avtalats. (6§ SamägL).

Vad A bör göra i första hand är att ta reda på om det finns något avtal mellan A och B som kan hindra en försäljning. Om detta inte är aktuellt, har A rätt att lämna in en ansökan till tingsrätten om att fastigheten ska säljas. Vid en offentlig auktion är det den som lägger det högsta budet som får köpa fastigheten.

A har rätt att förvärva hela fastigheten vid en offentlig auktion, men A kan inte vara säker på att få köpa den då vem som helst har rätt att delta i budgivningen. Därför är mitt råd att A bör försöka komma överens med B i första hand, för att inte riskera att hela fastigheten säljs till någon annan vid en offentlig auktion.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (498)
2020-02-11 Vad händer med samägd egendom om någon av delägarna gifter sig?
2020-02-09 Fördelning av kostnader och nyttjanderätt i stuga mellan delägare
2020-01-26 Samäganderätt av hund - hur får man ensamrätt rättsligt?
2020-01-21 Samäganderätt och samgäld

Alla besvarade frågor (77194)