Köpa mark i Sverige utan svenskt medborgarskap?

2019-11-29 i Fastighet
FRÅGA
Kan man köpa mark i Sverige om man inte är en svensk medborgare?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Svaret på din fråga är ja. All mark är indelad i fastigheter och det finns inget krav på svenskt medborgarskap i Sverige vid fastighetsköp, som kan vara fallet i andra länder.

Vid fastighetsköp är några krav skriftligt avtal, överlåtelseförklaring, köpeskillingen och underskrifter. Dessa anges i 4 kap 1 § jordabalken. När man ansöker om lagfart för att bli registrerad hos lantmäteriet kan det behövas ett bevis på att personen är myndig när denne inte är svensk medborgare. Detta kan vara en kopia av ett pass till exempel.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (521)
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet
2020-11-07 Regelverk angående snöskottning

Alla besvarade frågor (86411)