Köp vid personlig konkurs

2015-10-12 i Konkurs
FRÅGA
håller på att köpa en begagnad truck, nu märker vi att denna person har gått I personlig konkurs I början av året. Nu ska han sälja den privat, om vi köper trucken kan det hända att vi får lämna tillbaka den om kunkursförvaltaren upptäcker detta ? skulle ni avråda att köpa från en sådan person ?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på lawline!

Reglerna om konkurs hittar du i konkurslagen, se här.

Som huvudregel får en person eller ett företag (gäldenär) som är i försatt i konkurs inte råda över sin egendom och saknar alltså rättshandlingsförmåga i detta hänseende. Detta bidrar till att avtal som ingås med denne som utgångspunkt inte är giltiga, se här.

Det finns dock möjligheter att ett sådant ingått avtal ska stå sig. Detta under förutsättning att det visats att motparten (köparen) kände till beslutet om konkurs eller att det fanns omständigheter som gav honom eller henne skälig anledning att anta att gäldenären var försatt i konkurs, se här.

Trots denna möjlighet kan avtalet fortfarande gå åter om konkursboet utan oskäligt uppehåll begär det och ersätter motparten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (244)
2020-10-12 Försäljning av samägd egendom till underpris strax innan konkurs
2020-10-05 Äganderätten till en sak som har sålts vidare innan full betalning har gjorts och då konkurs har beslutats
2020-10-04 Konsignationsavtal och konkurs hos motpart - Vad gäller?
2020-10-03 Godtrosförvärv och konkurs

Alla besvarade frågor (85209)