Köp mellan två privatpersoner - rätt att häva köp?

2018-10-18 i Köplagen
FRÅGA
Jag sålde igår en bil som privatperson till en annan privatperson för ett väldigt lågt belopp (under 5000kr).Jag var tydlig med att de fanns vissa fel på bilen som behövde åtgärdas och som jag trodde att åtgärdar man dem så försvinner felet.Hur som helst så visade det sig att ett av felen jag beskrev inte alls försvann vid förslagen åtgärd. Verkstaden i fråga påvisade att felet var väldigt allvarligt och att bilen egentligen inte var körduglig på grund av sönderrostade delar.Detta är inget jag undersökt på bilen innan då jag inte är speciellt kunnig på bilar och har endast fått tips av amatörer om vad felen kan vara. Något jag var tydlig med dessutom.Idag önskar köparen att häva köpet.Vad exakt gäller? Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Tillämplig lag

Eftersom ni båda är privatpersoner är köplagen tillämplig och inte konsumentköplagen (4 § köplag).

Befintligt skick - fel?

Om köparen föreskriver att varan säljs i "befintligt skick" eller dylikt gäller särskilda regler om fel. Har du således angivit att du säljer en "begagnad bil" gäller dessa regler (19 § köplag). Enligt dessa regler föreligger fel b. la om du som säljare har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper som du måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Du måste alltså inte ha känt till att bilen knappt var körduglig, utan du måste antas ha gjort det. Det bör man tycka att du borde ha gjort även om du inte är en bilexpert. Hade köparen fått reda på att bilen var sönderröstad i den graden den är kan man också anse att denna information hade inverkat på köpet. Således föreligger ett fel i varan.

Påföljder

Föreligger fel i varan och beror det inte på köparen får denne åberopa vissa påföljder. Dessa kan vara 1) avhjälpande av fel, omlevereans, prisavdrag eller hävning av köp och 2) ev. skadestånd (30 § köplag). Eftersom du inte kommer kunna åtgärda bilen bättre än verkstaden försökt och du troligen inte har en annan bil att sälja blir de två första påföljderna inte aktuella.

Köparen får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplag). En bil som inte är kördudlig måste vara ett typexempel på ett sådant väsentligt fel och du borde ha insett detta.

Sammanfattning

Köparen har rätt att häva köpet.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1026)
2019-08-22 Vad gäller när man sålt en vara i befintligt skick?
2019-08-21 Varan överensstämmer inte med avtalet, nu får jag inte tag på säljaren. Vad gäller, och vad gör jag?
2019-08-18 ​Köparens underlåtenhet att hämta varan
2019-08-13 Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner

Alla besvarade frågor (72167)