Köp mellan privatpersoner, köplagen

2016-11-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej.Jag har sålt en fyrhjuling på Blocket till en privatperson. årsmodell 2011 och den hade gått drygt 10 mil och var i fint skick vid försäljningen.Nu ringer köparen och säger att växellådan gått sönder.Köpeskillingen var 24000kr.Köparen provkörde den hemma hos mig.Vi skrev ett köpekontrakt som jag hämtade hem från Blockets hemsida( köpekontrakt MC)Vilket ansvar har jag.Mvh Krister
SVAR

Hej och vad kul att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du som säljare och köparen båda är privatpersoner så ska köplagen tillämpas. Du har sålt din begagnade fyrhjuling vilket gör att 19§ i KöpL är tillämplig eftersom man menar att man säljer en begagnad vara i befintligt skick. Det betyder vanligtvis att man inte kan åberopa fel på varor som som sålts begagnat. Undantagsvis kan varan anses felaktig om någon av följande rekvisit är uppfyllda;

1. Det har lämnats uppgifter innan köpet om fyrhjulingens egenskaper eller användning som kan ha påverkat köpet. Det vill säga om du uttryckligen har garanterat för köparen att växellådan inte är trasig eller att det inte fanns någon risk för det.

2. Om du har underlåtit att upplysa köparen om att växellådan är trasig eller hade lätt för att gå sönder. Men eftersom du skrev att fyrhjulingen var fullt fungerande vid köpet så antar jag att du inte hade någon upplysningsplikt.

3. Tillsist så kan varan vara felaktig enligt paragrafen om fyrhjulingen var i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och andra omständigheter. Det är svårt att avgöra vad köparen skulle kunna förvänta sig i denna situationen eftersom det inte framgår vilken typ av fyrhjuling det är. Men man ska i denna situationen ta hänsyn till bland annat priset som ligger tungt vid bedömningen. Man ska även göra en bedömning utifrån ålder och hur mycket varan brukats. Man kan tycka att fyrhjulingen är gammal, men samtidigt har den bara gått 10 mil. Det krävs att du gör en helhetsbedömning i din situation och ta fyrhjulingens märke i beaktande.

Du skriver även att köparen har provkört fyrhjulingen. Innan köpet fullgjorts så ska köparen undersöka fyrhjulingen, eftersom hen har en omfattande undersökningsplikt. Enligt 20§ får inte köparen åberopa vad som skulle ha märkts vid en undersökning. Undersökningsplikten gäller alltså enbart de fel som skulle ha upptäckts vid en undersökning. Om det skulle visa sig att felet förelåg redan innan köpet så är det diskuterbart om felet med växlingen skulle ha upptäckts vid undersökningen. Detta förutsätter dock att felet fanns redan vid köpet men visade sig först senare. Om felet har uppkommit efter köpet, svarar du inte för detta. Likaså är det väldigt svårt för köparen att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, vilket gör det svårt för hen att ha framgång med klagomålet.

Jag rekommenderar dock att du hör av dig till köparen och ni diskuterar fram en fredlig kompromiss. Det kan ju hända att köparen anser sig att ha rätt och åberopar att du ska avhjälpa felet enligt 34§. Om du inte håller med kan detta leda till en domstolsprocess. En kompromiss från vardera sida kan därför vara smidigare.
Hoppas att detta hjälpte!

mvh,

Samuel Lindblad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85393)