FrågaKÖPRÄTTKöplagen07/12/2017

Köp mellan privatpersoner där varan inte stämmer överens med beskrivning

Hej. Jag köpte takräcke på blocket. I den sparade korrespondensen på blocket.se så frågar jag om det är med "Kit 4064"? Svaret är: Ja det är det!

Jag får varan levererad och allt är ok.

Dessa takräckena ska jag bara använda en enda helg, så säljaren vidarebefordrar en konversation som han haft med en annan potentiell köpare. Jag ser där att dessa använts till en BMW X3. Jag tar då reda på vilket "kit" som passar den bilen. Det visar sig vara "Kit 4023" som INTE passar min bil.

Jag påpekar detta till säljaren exakt två veckor efter köpet. Men han menar på att jag fått det jag efterfrågat och att han inte vill köpa tillbaka. Ocha tt det inte är ok att "reklamera" två veckor efter köpet.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om köp av lös egendom mellan privatpersoner, vilket innebär att köplagen är tillämplig enligt 1 § köplagen. Om man inte har reglerat något särskilt genom avtal är köplagen tillämplig.

Först vill jag nämna att det inte finns någon ångerrätt enligt köplagen, men att det inte stämmer att reklamation har en gräns på två veckor. Efter att felet upptäcks ska det reklameras inom skälig tid, enligt 32 § 1 st. köplagen. Efter två år preskriberas rätten att åberopa fel, enligt 32 § 2 st. köplagen.

För att du ska kunna häva köpet måste vi fråga oss om det är ett fel enligt köplagen och om det felet kan hävas. Enligt 17 § köplagen ska varan stämma överens med avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Om varan inte gör det föreligger fel. Vidare föreligger fel enligt 18 § köplagen om varan inte överensstämmer med uppgifter som lämnats vid marknadsföringen av varan som rör varans egenskaper eller användning.

Vi kan konstatera att fel föreligger eftersom du har frågat om det var det kit du behövde och fick svar ja, medan det inte stämde.

För hävning pga. fel krävs att avtalsbrottet är väsentligt för köparen, samt att säljaren insåg eller borde ha insett detta, enligt 39 § köplagen. Det är alltså två led som måste vara uppfyllda för att rätt till hävning ska föreligga, (1) väsentligt fel, samt (2) att säljaren insåg eller borde insett felets väsentlighet.

Felet innebär att du överhuvudtaget inte kan använda varan. Felet måste därför anses vara väsentligt, avtalsbrott har begåtts och du kan häva köpet.

Vänligen,

Hanna KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo