Köp mellan privatpersoner

2021-06-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag har köpt en båt av en privatperson. Vi använde en köpekontraktsmall. När det var tid för att hämta båten hade säljaren upptäckt en läcka i varmvattenberedaren. Han tog på sig att installera en ny så snart som möjligt mot att jag höll inne 2-3 % av köpeskillingen. Den skulle betalas när felet var åtgärdat och la till en bilaga om det. I och med den kända läckan var vattentanken tömd, så det fanns ingen möjlighet för mig att undersöka om det fanns läckor i ledningarna. Vi skrev inte något särskilt om det i kontraktet, men det är ju uppenbart i och med nämnda läcka i varmvattenberedaren. Jag tog över båten den dagen.Säljaren åtgärdade felet och jag kunde nu fylla på med vatten i tanken på båten. Efter en vecka upptäcker jag att det läcker in vatten i kabinen. Efter lång tid av sökande finner jag att det läcker från vattenledningarna till hon i badrummet. Läckan har med tiden fyllt skrovet under kabinen och tillslut svämmat in och vattenskadat heltäckningsmattan i kabinen. Jag reklamerar detta som ett dolt fel i och med att jag inte getts möjligheten att undersöka läckor. Jag håller inne den slutliga betalningen då jag läser i Köplagen att jag har rätt till det om jag reklarmerar det dolda felet och beloppet underskrider mina krav på kompensation. Säljaren svarar inte ens på reklamationen utan skickar ärende till kronofogden. Gäller Köplagen i detta fall? Vad har säljaren för krav på sig att svara på min reklamation? Vad gör jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gäller köplagen?
Det här är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner och då blir köplagen (KöpL) aktuell. Enligt 3 § KöpL är köplagen dispositiv och det betyder att man kan avtala om att köplagens bestämmelser inte ska gälla för ert köpeavtal. Så börja med att kolla om ert köpeavtal har avtalat bort köplagen eller inte. Jag kommer att utgå ifrån att lagen gäller för ditt köp.

Din undersökningsplikt före köpet
När man köper en vara så har köparen en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Där köparen ska undersöka varan före köp men det är inget som är en skyldighet för köparen att göra. Dock kan det påverka dina chanser att åberopa felet på varan. Det är två fall som påverkar din rätt att åberopa felet:

1. Att du som köpare har faktiskt undersökt varan eller,
2. Att du som köpare har inte undersökt varan fast du har fått uppmaningar av säljaren att undersöka varan.

Då om någon av de två situationerna stämmer in på din situation så kan du inte åberopa fel som du borde ha märkt. I den informationen som du har skrivit så framgår det inte om faktiskt undersökte båten innan köpet. Sedan så kunde du inte undersöka ledningarna då det fanns inget vatten i ledningarna därmed borde felet inte anses vara ett fel som du borde ha märkt.

Undersökningsplikt efter köpet

Som köpare har du en undersökningsplikt efter du har mottagit varan enligt 31 § KöpL. Då du som köpare ska undersöka varan så snart som möjligt efter varan har lämnats över till dig. Undersökningen ska stämma överens med god affärssed och det betyder att undersökningen skulle ha gjorts på samma sätt som den genomsnittliga köparen hade undersökt persiennederna. Varför det är viktigt att undersöka är då det påverkar dina möjligheter att reklamera varan för eventuella fel.

Har du reklamerat?
Att utgå från informationen som du har gett mig verkar det som att du har kontaktat säljaren och påpekat felet på varan, alltså reklamerat enligt 32 § KöpL. Då har du uppfyllt den första delen av reklamationen. Den andra delen är att du måste ha reklamerat inom skälig tid från den tidpunkt du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. När det kommer till vad som anses vara skälig tid har man gjort den bedömning att vid köp av en näringsidkare så har köparen ett par dagar på sig att reklamera fel. När det kommer till köp av en privatperson kan man anta att den är längre men det beror på också vad det är för typ av vara som har köpts för det påverkar också tidsramen för en reklamation.

Vad kan du göra?
Du bör har rätt att åberopa felet och har reklamerat inom skälig tid har du rätt till påföljder av felet. Det du har rätt till är avhjälpande eller omleverans (34–36 §§ KöpL) eller prisavdrag eller hävning (37–39 §§ KöpL). Att utgå från informationen vill du ha avhjälpande av felet. Då säljaren inte svarar så får du ta det till domstol och skicka in en stämningsansökan. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot säljaren kan du boka en tid med en av våra jurister här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96475)