Köp eller gåva av fastighet

FRÅGA
Hej!Jag äger en tomt tillsammans, genom ett arv, med mina 5 andra kusiner. Jag har erbjudit att köpa ut de andra och de har gått med på det. Nu funderar jag på hur jag går går vidare. Taxeringsvärdet på tomten är 199000 enligt skatteverket och marknadsvärdet har inte blivit uträknat men då det saknas väg, vatten, el och avlopp så fick vi svaret för en tid sedan att marknadsvärdet är kanske bara 20000 mer än taxeringsvärdet.Frågan är om det är bäst att överlåta tomten som en gåva eller om jag ska köpa den av dem.Om jag förstår det hela rätt så, om det ska klassas som en gåva så kan jag ge de andra en motgåva i form av pengar men som inte får överstiga 85procent av taxeringsvärdet? Har jag förstått det rätt då? Och hur blir det med skatter för mig och de andra efter den formen av överlåtelse?Om det skulle bli ett köp av tomten vilka skatter skulle bli involverade då? Säg att jag säljer till de andra till marknadspris. Hur beskattas dem och hur beskattas jag?Det känns som en stor apparat det här med skatter osv... Jag är så tacksam för all hjälp ni kan ge.Tack på förhandX
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en tillgång överlåtes genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder den som förvärvar tillgången i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelag (se här). Paragrafen ger uttryck för den skatterättsliga kontinuitetsprincipen, dvs. att kontinuiteten i beskattningen upprätthålls genom att beskattningen av vinsten vid en försäljning faller på den som förvärvat tillgången genom som i ditt fall ett arv.

Det betyder att om du skulle köpa ut fastigheten från dina kusiner så kommer kapitalvinsten för försäljningen av deras andelar räknas från det pris arvlåtaren (den avlidna) förvärvade fastigheten för. Beroende på hur länge sedan er arvlåtare köpte fastigheten samt hur mycket fastigheten har stigit i värde sedan dess kan det bli en större summa vinstökning för dina syskon att beskattas för.

I vissa fall kan en överlåtelse innehålla både en gåvodel och en försäljningsdel. För överlåtelser av fastigheter tillämpas huvudsaklighetsprincipen för att skatterättsligt fastställa vilken sorts överlåtelse det rör sig om. Principen innebär att om fastigheten överlåtits för en ersättning som understiger marknadsvärdet och det föreligger en tydlig gåvoavsikt ska hela överlåtelsen behandlas som en gåva. Vid denna bedömning värderas fastigheten enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis (RÅ 1981 1:29) lika med beskattningsårets taxeringsvärde för fastigheten. Köper du dina kusiners andelar för en ersättning som understiger marknadsvärdet betraktas överlåtelsen huvudsakligen som en gåva.

Det jag tror att du menar med 85%-gränsen är att det finns en gräns i 5 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter där om ersättningen vid en överlåtelse som innehåller en gåvodel överstiger 85% av taxeringsvärdet så kommer stämpelskatt att tas ut vid ansökning om lagfart trots att överlåtelsen enligt huvudsaklighetsprincipen betraktas som en gåva. (se här)

Sammanfattningsvis kan det bli en högre skattemässig belastning för dig om du skulle ta emot fastigheten som en gåva då du enligt 44 kap 21 § inkomstskattelag (se ovan) vid en försäljning i framtiden blir skattskyldig för värdeökningen beräknad från det pris som arvlåtaren köpte fastigheten för. Skatten vid försäljning av en fastighet är enligt 45 kap 33 § inkomstskattelagen 22 % av kapitalvinsten (se här).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll