Köp eller gåva av del i fastighet mellan sambor

FRÅGA
Hej!Jag är sedan ett år tillbaka sambo, min sambo äger huset vi bor i. Vi funderar nu på olika lösningar för mig att bli delägare.Vilka olika lösningar finns?Gåva, inköp? Vad för de olika förslagen med sig för skatter, och andra viktiga detaljer som måste tas i beaktande? Lagfart? Fördelar med att vara gift?Vid halva huset i gåva kan halva lånen medfölja? Hur blir det då med skatter?Köp: brukar marknadsvärdet utgöra grund för summa? Taxeringsvärde? Hur brukar par lösa detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag delar upp mitt svar fyra delar: 1. Köpa hälften av huset, 2. Gåva av hälften av huset, 3. Lagfart, 4. Att vara gift

1. Köpa hälften: När det gäller fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, dvs om det är 50 % eller mer i form av ett köp räknas allt som ett köp. För att vara ett köp och inte en gåva måste priset sättas högre än hälften av årets taxeringsvärde eller marknadsvärde, och då räknas allt som ett köp och det blir inte delvis köp delvis gåva. Oftast är marknadsvärdet högre än taxeringsvärdet så då blir hälften av taxeringsvärdet minimum för att det ska räknas som ett köp. Ju lägre ni håller summan på köpet desto mindre skatt utlöses. Det är din sambo som betalar den vinstskatten. När det gäller privatbostadsfastigheter (småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter) ska 22/30 tas upp till skatt, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Sedan dras 30 % skatt på den summan som vanligt enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.

2. Du får hälften som en gåva: Som tidigare nämnt gäller huvudsaklighetsprincipen, så om ni ändå för över pengar men under hälften av taxeringsvärdet eller marknadsvärdet kommer hela hälften av huset att räknas som en gåva. Vid gåvor utlöses ingen kapitalskatt, men notera att vid gåvor ärver man den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att om du någon gång vill sälja din del i framtiden kommer kapitalskatten att räknas utifrån värdestegringen från den dag din sambo köpte fastigheten till den dag du säljer den, dvs inte från dagen då gåvan gavs. Om det är lång tid sedan sambon köpte huset kan det alltså bli en hel del i skatt. Å andra sidan om ni istället gör ett köp kommer kapitalskatten att utlösas direkt och förmodligen bli mindre om ni väljer att sätta priset så lågt som möjligt. Skatten beräknas på samma sätt som nämnt ovan. Angående övertagande av lån krävs det godkännande av banken.

3. Lagfart: För att stå som registrerad ägare krävs det oavsett det sker genom köp eller gåva att du söker lagfart hos Lantmäteriet.

4. Äganderätten till huset förändras inte om ni gifter er, utan anses tillhöra den som har betalt för det. Detta kan utläsas i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken där det stadgas att "varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder". Vill du vara gemensam ägare till huset bör du köpa in dig i det. Men om ni skulle skilja er anses bostad och bohag tillhöra båda makarna oavsett vem som har betalat för det och sedan delas lika mellan makarna, förutsatt att det inte är utsatt som enskild egendom genom äktenskapsförord, 7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97437)