Köp eller gåva?

FRÅGA
Vi har en gård med anskaffningsvärde på 500 t kr och tax värde på 3,3 milj. Vi fick gården i gåva mot att vi gav 1,4 milj för att köpa ut ett syskon. Påverkar detta vårt anskaffningsvärde eller är det fortfarande 500 t kr ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med bör fastställas huruvida överlåtelsen skattemässigt ska betraktas som ett köp eller en gåva. Detta avgör vilket anskaffningsvärde ni använder er av. När en fastighet överlåts i form av en gåva, använder man sig av den s.k. kontinuitetsprincipen som innebär att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Med andra ord kommer gåvomottagaren använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde. Om överlåtelsen istället är att betrakta som ett köp, utgör köpeskillingen grunden för anskaffningsvärdet, se 44 kap. 13 § IL.

Köp eller en gåva?

För att fastställa huruvida en överlåtelse är att betrakta som ett köp eller en gåva, använder man sig av huvudsaklighetsprincipen. Denna innebär kortfattat att om köpeskillingen överstiger taxeringsvärdet, är överlåtelsen att betrakta som ett köp, och om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet är överlåtelsen att betrakta som en gåva.

Bedömningen i erat fall

Då taxeringsvärdet på fastigheten vid överlåtelsen var 3 500 000 kr, och ni enbart betalade 1 400 000 kr för fastigheten, kommer överlåtelse att betraktas som en gåva och ni kommer vid en eventuell försäljning använda er av gåvogivares anskaffningsvärde, dvs. 500 000 kr.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A8 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 07:02
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (197)
2019-10-06 Förlust på privatbostadsfastighet skattemässigt
2019-08-06 Kan man dra av privata skulder vid försäljning av fastighet och sänka realisationsskatten?
2019-07-31 Hur fastställs marknadsvärdet på en fastighet?
2019-07-29 Köp eller gåva?

Alla besvarade frågor (73720)