Köp av sommarhus

2015-09-24 i Formkrav
FRÅGA
Utköp av delägare. Vi är tre syskon som tillsammans äger ett sommarhus. En vill nu bli utköpt. Vems ansvar är det att upprätta ett köpeavtal, säljare eller köpare? Finns färdiga avtal att hitta nånstans eller måste en jurist eller liknande kopplas in? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


Man skulle kunna säga att det är ett gemensamt ansvar att upprätta ett köpeavtal och att ingen har något ansvar utöver vad den andra har; det handlar ju om att kunna bevisa att köpet har ägt rum, och det är alltså av intresse för båda parter att få det skriftligt. Dessutom är det i de flesta fall när man köper eller säljer ett hus obligatoriskt att följa vissa formkrav.

Om marken inte ingår i huset, skulle man i princip kunna överlåta det genom muntligt avtal. Detta är dock inte att rekommendera. Eftersom ett hus är något värdefullt, är det alltid bäst att upprätta ett skriftligt avtal.. Om marken ingår i huset, är skriftligt avtal dessutom obligatoriskt eftersom det då rör sig om en fastighet; följs inte formkraven blir köpet inte giltigt (se 4 kap. 1 § Jordabalken). Det skriftliga avtalet skall skrivas under av både köparen och säljaren samt innehålla överlåtelseförklaring (det vill säga att det skall stå att fastigheten - eller i detta fall fastighetsdelen - överlåts på köparen). Utom detta finns det inga direkta krav, och det är naturligtvis lämpligt att även ett köpeavtal som rör ett hus där marken inte ingår formuleras på ungefär samma sätt.

I ert fall skall ni naturligtvis ange i avtalet att köpet rör t.ex 33 % av fastigheten (eller - om marken inte ingår - huset) eller vilken andel det nu rör sig om. Det finns gott om avtalsmallar på Internet. Exempelvis finns den här sidan:http://www.privataaffarer.se/statiska-sidor/avtalsmallar. Det räcker dock att söka på "avtal överlåtelse fastighet", "avtal köp hus" eller något liknande.

Det är också viktigt att komma ihåg att om det rör sig om en fastighet skall köparen ansöka om lagfart. Information om detta finns på Lantmäteriets hemsida: http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (160)
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?
2020-07-26 Kan fullmakt ges till flera personer?
2020-07-12 Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

Alla besvarade frågor (85213)