FrågaKÖPRÄTTKöplagen15/04/2022

Köp av sjuk hundvalp, rätt till hävning alternativt ersättning?

Giardia maltipoo Hej! Sammanfattning: - 13 december 2021 hämtade vi en valp. Han var dålig i magen fram direkt. Vi tänkte det berodde på stress - 18 januari 2022 slem i avföringen,vi åkte till veterinären & tog avföringsprov. - 27 januari visade sig vara spolmask och giardia. axilur 7 dagar. - 16 februari ingen förbättring, axilur igen i 21 dagar & flagyl i 7 dagar. 16 feb frågade jag efter uppgifter till andra köparna, utan svar. 19 feb berättade jag om giardian & frågade om uppgifter till andra köparna. Han sa att han inte hade kvar uppgifterna. Vi har fotobevis på allt som är skrivet (I chatten så erkänner han att han inte skattar på hundarna) Jag får ingen ersättning från försäkringen eftersom han varit dålig i magen under karenstiden får ingen ersättning av säljaren heller. Kan vi häva köpet eller kräva ersättning? Vart ska jag vända mig? Kan jag kräva uppgifterna till dom andra köparna? Går det under konsumentköplagen eller köplagen? Hans syfte är att tjäna pengar då han sålt flera kullar samt att han ej föder upp själv utan importerar från ungern. Mille är importerad från ungern men har pass & är chippad. Kostade 25.000kr Han är född 21-08-20 Han är blandras, ej SKK registrerad

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din situation har du köpt en hundvalp som visat sig vara sjuk och du undrar nu om det finns möjlighet att häva köpet alternativt begära ersättning. Vidare undrar du om du kan kräva uppgifter om andra köpare från kullen. 

Gäller köplagen eller konsumentköplagen?

Enligt 1§ konsumentköplagen (KköpL) ska lagen tillämpas då konsument köper lösa saker av en näringsidkare

Enligt Skatteverket är djuruppfödning en hobbyverksamhet, alltså klassas den ur ett skatterättsligt perspektiv inte som en näringsverksamhet. Vad avser köp har dock KköpL i ändamål att skydda konsumenten som ofta befinner sig en underordnad ställning till näringsidkaren, varför kraven för att anses som en näringsidkare ur KköpL syn inte är lika hårt ställda. Köplagen ska istället tillämpas då privatpersoner eller näringsidkare handlar med varandra. 

Eftersom det verkar finnas en viss varaktighet i säljarens verksamhet, då han sålt flertalet kullar, samt gör det i vinstsyfte tolkar jag situationen som att han ska som en näringsidkare enligt konsumentköplagen, därför är det den lag som ska tillämpas. 

Dolt fel 

Enligt 16§ KköpL har du som konsument rätt att erhålla varan i det skick som avtalats, alltså en frisk hund. För att det ska anses vara fel på varan krävs att den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper som lämnades vid köpet (19§ KköpL). Vidare kan säljaren sälja varan i befintligt skick, vilket innebär att säljaren gör ett förbehåll om att varan är i sämre skick än vad köparen lär antaga (17§ KköpL). Om säljaren har gjort ett sådant förbehåll, ska det ha framgått vid köpet. 

Enligt 20§ KköpL ansvarar säljaren för fel som fanns vid tidpunkten för varans avlämnande, alltså då du hämtade hunden, även om felet visar sig först senare. Vidare uttrycks i 20a KköpL att ett fel som visar sig inom 6 månader, presumeras funnits vid avlämnade av varan. 

Vad innebär då all denna information?

Jo, en konsument har vid köp av lös sak ingen utvidgad undersökningsplikt, vilket innebär att även om omständigheterna var sådana att hundvalparna importerades från Ungern och att en viss misstanke då kan ha uppkommit om valpens hälsa, åläggs inte konsumenten ett ansvar att undersöka saken vidare. Därför ansvarar i detta fall din säljare för det dolda fel din valp har. 

Rätt till hävning eller ersättning

Enligt 22§ KköpL har du rätt till avhjälpande, omleverans, ersättning eller hävning av köpet vid köp av felaktig vara. Avgörande för att du ska kunna åberopa felet är dock att du meddelar säljaren om felet i skälig tid efter det att du upptäckt det (23§ KköpL). Reklamation inom två månader ses alltid som en skälig tid (23§ KköpL). För att du ska få häva köpet krävs enligt 28§ KköpL att det inte är aktuellt med avhjälpande eller omleverans.  Avseende ett köp av hund skulle detta troligtvis innebära att du skulle få en ny hund. Om detta inte är möjligt kan du alltså kräva att få häva avtalet (28§ KköpL). 

Vad avser rätt till ersättning har du enligt 28§ KköpL rätt till prisavdrag som motsvarar felet. Vidare kan du även begära skadestånd om säljaren inte kan påvisa att felet på hundvalpen var utanför hans kontroll och något han inte skäligen kunde förväntats räknat med (30§ KköpL). 

Möjlighet att begära uppgifter om andra köpare

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att få ut allmänna handlingar från myndigheter. Ett köpekontrakt avseende köp av hund är dock inte en handling som går under offentlighetsprincipen och således har du ingen lagstadgad rätt att ta del av dessa handlingar. 

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Glad påsk! 

Hanna FolkungerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”