Köp av sjuk häst – kan jag häva köpet?

Vi har köpt två hästar av ett försäljningstall. De var veterinärbesiktade och försäkrade när de kom. Det visar sig nu att de har både kvarka och ringorm. I köpekontraktet står att vi har bytesrätt. Finns det någon chans för oss att kunna häva köpet och få tillbaka pengarna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattning av mitt svar

För att få häva köpet måste du som köpare av hästarna på något sätt kunna visa att hästarna varit sjuka innan de kom hem till dig. Detta kan möjligtvis vara problematiskt ifall en veterinär undersökt dem. Dessutom måste du påvisa att ditt köp blivit väsentligt förfelat av att hästarna varit sjuka. Här råder viss osäkerhet vad detta innebär, men om du inte har tänkt att använda hästarna till något specifikt syfte. T.ex. att använda dem på en viss tävling, så är det antagligen inte så att ditt köp har blivit väsentligt förfelat i det här fallet. Det skulle innebära att du inte kan häva köpet.

Rekommendation

Min rekommendation till dig blir att om du känner dig missnöjd med ditt köp, så bör du försöka att utnyttja din bytesrätt.

Rättslig analys av omständigheterna

Rättsligt sett är en häst att betrakta som en lös sak. Jag antar att du har gjort köpet privat och att försäljningsstallet är en näringsidkare. Dvs. att de är en firma av något slag. Detta skulle innebära att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig.

En vara anses felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Det är dock köparen som har att visa att varan avviker från avtalet eller från vad köparen har haft anledning att med fog kunnat förutsätta. När man köper hästar av ett försäljningstall kan man antagligen förutsätta att hästarna ska vara friska. Priset och andra omständigheter kanske dock måste beaktas, men vi kan anta att ett fel föreligger. (16 § KKL)

En varas skick, i ditt fall hästarna, ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas (20 § KKL) Säljaren ansvarar för fel som fanns i varan vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Eftersom att det kan vara svårt att bevisa när ett fel i varan uppstått, finns det för konsumenter en bevislättnad. Om ett fel visar sig inom 6 månader från avlämnadet presumeras felet ha funnits där vid avlämnandet. (20 a § KKL) Det blir då säljaren som får bevisbördan för att visa på att så inte är fallet. Detta skulle då isåfall innebära att du kanske kan nå framgång med att visa på fel hos hästarna. Ett problem för dig kan dock vara att hästarna veterinärbesiktades innan de kom till dig. Om säljaren då kan visa på att hästarna inte varit sjuka när dem kom till dig så ligger risken för felet på dig. Om vi dock antar att du skulle kunna visa att hästarna varit sjuka när de lämnat säljaren, eller att säljaren inte kan visa på att felet har uppstått hos dig så skulle du kunna då göra påföljder gällande.

Möjliga påföljder återfinns i 22 § KKL. Primärt gäller avhjälpande eller omleverans. Av 29 § KKL framgår att köparen får häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom.

Du som köpare måste alltså på något sätt kunna visa att ”felet” dvs. sjukdomarna hästarna har är av sådan väsentlig karaktär att du borde få häva köpet och få pengarna tillbaka.

Det går inte med säkerhet säga huruvida felet i det här fallet är av sådan väsentlig betydelse att du skulle kunna få häva köpet. Allmänna reklmationsnämnden har i ett tidigare fall rekommenderat säljaren att betala tillbaka köpeskillingen för en hund som avlidit tillföljd av sjukdom. Köparen kunde dock här bevisa att sjukdomen uppstått även köpet. Dessutom avled hunden. Sjukdomarna i ditt fall verkar vara övergående. Det kan dock även vara så att väsentligheten i ditt fall skulle kunna bestå i att du ska använda dig av hästarna i en specifik tävling eller liknande. Då kan man argumentera för att ditt köp blivit väsentligt förfelat.

Eftersom att sjukdomarna du nämner som jag förstår är övergående karaktär så är det antagligen så att du inte kan få häva köpet om du inte har tänkt att använda dig av hästarna till något speciellt syfte som skulle kunna innebära att köpet blivit väsentligt förfelat.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”