FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/07/2015

Köp av moped i befintligt skick

Hej. Min son (16 år) har köpt en begagnad moped hos en privat person. Alltså han har köpt mopeden för egna pengar. Säljaren har berättat att det finns några små fel som går lätt att åtgärda bl.a fel på elstartare. Min son provkörde och allt verkade vara ok. Två dagar senare gick inte att starta mopeden. En vän som förstår sig mycket på det har kollat på mopeden men har inte hittat felet. Vi har då lämnat mopeden på en verkstad för felgenomsökning. Det har visat sig att det finns ett vesentligt fel som kan kosta från 7-9 tusen kr. Mopeden kostade 4,5 tusen och är 13 år gammal. Just nu går inte att använda mopeden då den inte startar. Vi kontaktade säljaren och krävde att köpet hävs men han vill absolut inte höra om det. Säger att han har sålt mopeden I befintligt skick och inte har skrivit på några kvitto. Vi har läst på köplagen och skickat även till säljaren, men han påstår att vi tolkar den fel och det är han som har rätt. Han har inte förskrivit sig från ansvar för fel och varan har visat sig vara I mycket sämre skick. Han vill inte att vi kontaktar honom mer då han polisanmäler oss.

Vad kan vi göra? Finns det någon möjlighet att sonen får tillbaka sina pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Mopeden har köpts i befintligt skick. Trots detta ska den anses felaktig enligt 19 § 2 st köplagen (1990:931) (KöpL) om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Köparen får enligt 20 § KöpL inte som fel åberopa vad han känt till vid köpet. Detta ingår i köparens undersökningsplikt. ''Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder''.

Om varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § KöpL eller häva köpet enligt 39 § KöpL.

Det är således svårt att bedöma hur lätt/svårt det är att upptäcka felet på mopeden. Om felet är svårupptäckt omfattas det således inte av köparens undersökningsplikt och stämmer därmed inte överens med det skick ni som köpare kunde förutsätta. Om säljaren inte går med på att häva köpet eller göra prisavdrag kan ni vända er till domstolen för att få saken prövad.

Lycka till!

Sedja Abed AliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo