Köp av klocka på blocket - vem bär risken?

2015-02-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en klocka via blocket. När kuvertet kom fram var klockan skickad i ett vanligt tunt vitt kuvert, och ingen klocka fanns i. Posten trodde att det hade gått sönder i deras maskiner och klockan hade slitits ut ur kuvertet, de kunde inte göra något åt det. Vi hade inte nämnt eller avtalat någonting om hur klockan skulle skickas. Jag är väldigt besviken med hur klockan förpackades innan den postades, eftersom den på grund av förpackningen nu är förstörd eller borta. Har jag någon rätt att få pengarna tillbaka?
SVAR

Hej!

Svaret på din fråga beror på om den du köpte av är näringsidkare eller privatperson.

Säljaren är en privatperson

I den mån det är en privatperson som sålt klockan rör det sig om ett köp som regleras i köplagen (KöpL). 4 § KöpL. Lagen gäller i den mån inget annat avtalats, eftersom det framgår ur din fråga att ni inte har avtalat någonting om leveransen gäller köplagens regler. 3 § KöpL. Enligt 13 § KöpL går risken över på köparen då den levererats eller hämtats i enlighet med 6-7 §§ KöpL.

Det framgår att klockan har skickats till dig och således rör det sig om ett transportköp, 6 § KöpL gäller hämtningsköp och är således inte relevant i sammanhanget. Det framgår att klockan skickades på posten och jag utgår därför från att ni inte bor på samma ort. Enligt 7 § 2st. KöpL anses varan avlämnad då den lämnats till den transportör som åtagit sig att leverera varan, i detta fall posten. Eftersom risken går över på köparen då varan anses överlämnad är det således du som köpare som bär risken för varans försämring.

I den mån posten har varit försumlig i sin hantering får kravet således riktas mot dem.

Säljaren är en näringsidkare

I den mån säljaren är en näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KKL). Enligt 8 § KKL bär köparen risken för varan då den avlämnats. Enligt 6 § KKL är varan att anse som avlämnad då den befinner sig i köparens besittning. Säljaren bär således risken för varan intill dess att den är i köparens besittning. Med besittning i sammanhanget menas att den finns i köparens brevlåda eller exempelvis på dennes tomt. Att den finns på postkontor torde inte räknas in i besittningsbegreppet.

Slutsats

Svaret för säljarens ansvar varierar således om det är en näringsidkare eller privatperson som har sålt klockan.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1175)
2020-07-13 Lynnesfel vid köp av häst, hur löser man det på ett bra sätt?
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?

Alla besvarade frågor (81838)