Köp av husvagn med fuktskada

2021-03-26 i Köplagen
FRÅGA
Vi köpte en gammal husvagn som inte blivit fukttestad men där skulle inte finnas någon fukt enligt säljarna. Vi undersökte den och hittade inget synligt och den luktade heller inget, så vi slog till. Eftersom vi skulle måla om den tog vi sen ut inredningen och bakom där hittade vi såklart fuktskador och det visade sig sen att den är fuktskadad runt om hela vagnen, något man inte kunde uppmärksamma eftersom det syntes först bakom inredningen. Har vi några rättigheter här eller är det bara att bita i det sura äpplet eftersom vi köpt vagnen i "befintligt skick".
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns möjlighet att fel föreligger fast husvagnen är köpt i "befintligt skick"?

Köp av lös egendom behandlas i Köplagen (KL). I lagen beskrivs reglerna för situationer när lös egendom sålts med förbehållet "befintligt skick" (19 § första stycket KL). Jag tolkar frågan såsom att dessa regler är tillämpbara på din situation. Det beskrivs också tre situationer när den köpta varan anses vara felaktig:

1. För det första om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller. 3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.


Vad betyder lagen ovan?

Alltså betyder det att endast det faktum att du köpte husvagnen i "befintligt skick" inte är skäl nog för säljaren att friskriva sig från ansvar. I och med att säljaren har sagt till dig att det inte finns fuktskador i husvagnen kan punkt 1 bli aktuell. Annars kan man argumentera för att fuktskadan är ett sådant väsentligt förhållande i punkt 2 som säljaren måste ha känt till och som du borde kunnat räkna med att bli upplyst om. För båda dessa punkter måste även ett krav på att det ska haft inverkan på köpet vara uppfyllt. Utifrån hur jag tolkar din fråga tycker jag det är uppfyllt. Detta då fuktskadan verkar vara omfattande.

Din undersökningsplikt och rätten att åberopa felet

Vidare i köplagen följer dock att du som köpare inte får åberopa fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av husvagnen (20 § andra stycket KL). Det blir alltså en fråga om ifall du har uppfyllt din undersökningsplikt. Det är svårt att ge ett absolut svar på det utifrån information som finns i frågan. I allmänheten kan sägas att jag tolkar det som att du har uppfyllt undersökningsplikten. Detta eftersom säljaren har uppgett att fuktskada inte föreligger och att det inte funnits någon lukt som kunnat ge misstanke om att en mer noggrann undersökning bör göras. Dessutom har fuktskadan varit så pass dold att det skulle krävt en relativt ingående undersökning för att upptäcka den. I NJA 1996 s 598 föreligger liknande omständigheter och där bedömde HD att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet.

Reklamation

Dessutom krävs det att du reklamerar felet inom skälig tid till säljaren (32 § första stycket KL). Formen på reklamationen kan vara antigen skriftligt eller muntligt beroende på vad du känner dig mest bekväm med. Tidsfristen för att reklamera felet börjar löpa när du som köpare faktiskt upptäcker felet, men fristen kan också ha börjat löpa när du borde upptäckt felet (31 § första stycket KL). Rätten att reklamera felet går förlorad efter två år från den tidpunkt som du tog emot husvagnen (32 § andra stycket KL).

Felpåföljd

Slutligen får felet inte bero på dig eller något förhållande på din sida. Om detta är uppfyllt har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § första stycket KL). Observera att säljaren inte bara har skyldighet att avhjälpa felet (34 § första stycket KL). Säljaren har även en skyldighet att avhjälpa felet utan kostnad för dig som köpare om detta kan ske utan olägenhet (36 § första stycket KL). Om avhjälpande emellertid inte kommer på fråga kan du kräva prisavdrag (37 § första stycket KL). Sista utvägen skulle kunna vara att du häver köpet men för att kunna göra det krävs att felet varit av väsentlig betydelse för dig som köpare samt att säljaren bort insett detta (39 § första stycket KL).

Sammanfattning

I din situation föreligger omständigheter som talar för att fel föreligger. Jag tycker därför att du absolut har rättigheter värda att ta till vara på. I första hand skulle jag rekommendera att kräva avhjälpande från säljaren och i andra hand prisavdrag. Om säljaren inte går med på detta kan du såklart ta vidare fallet till domstol men jag skulle rekommendera att försöka komma fram till en lösning med säljaren innan du överväger nästa steg.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1426)
2021-10-28 Vad kan jag göra om min bostadsrätts kvadratmeter avviker från vad som angavs i köpekontraktet?
2021-10-27 Bilen går sönder direkt efter köp
2021-10-26 Befintligt skick samt undersökning före och efter köpet enligt köplagen
2021-10-26 Sälja piratkopia, vad kan hända?

Alla besvarade frågor (96612)