Köp av hundvalp med dolt fel - vilka påföljder?

2017-07-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en valp för 6 dagar sedan som då var 8v från ej reg uppfödare och som ej har dolda fel försäkran.i går fick valpen ett jättekraftigt anfall och fick ligga på iva på bagarmossens djursjukhus.skrevs sen ut med kramplösande medicin.kostade 10000kr.har jag någon laglig rätt att häva köpet eller få pengar av uppfödaren?
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig hit till Lawline med din fråga!

Jag beklagar det som hänt din hundvalp! Inledningsvis kan nämnas att säljaren är ersättningsskyldig för dolda fel oavsett om denne innehar en dolda fel-försäkring eller inte. Saknas försäkring får säljaren själv stå för eventuell ersättningsskyldighet. En uppfödare anses i regel vara näringsidkare. I juridisk mening betraktas hundar som lösa saker, och förutsatt att du köpt din hund i egenskap av privatperson gäller konsumentköplagen.

Fel i varan
Säljaren svarar för fel som förelåg i varan (valpen) vid köpet i upp till tre år efter köpet, 23 §. Ansvar gäller även för dolda fel som funnits vid köpet men som visar sig först senare, s.k. ursprungliga fel, 20 §. Detta gäller oavsett om uppfödaren varit medveten om felet eller inte. Har felet visat sig inom sex månader efter köpet presumeras felet funnits vid tidpunkten för avlämnandet, 20 a §, och det ankommer på säljaren att bevisa motsatsen för att undgå ansvar. I ditt fall upptäcktes felet redan efter ett par dagar, därav presumeras fel i varan funnits vid köpet. Du har då laglig rätt att kräva påföljder.

Reklamation, meddelande, måste ske till uppfödaren inom skälig tid från att du upptäckte felet för att du ska få rätt att kräva påföljder. En reklamation som sker inom två månader anses alltid ha lämnats inom skälig tid, 23 §.

Påföljder - häva köpet eller få ersättning?
I enlighet med 26 § har du som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Avhjälpande betyder i detta fall att säljaren betalar för veterinärskostnaderna så att valpen blir frisk. Att säljaren företar omleverans innebär att du blir försedd med en ny valp, vilket du emellertid inte bör vara skyldig att acceptera, eftersom ditt köp av valpen avsåg just denna och inte vilken valp som helst. Även om du som köpare kräver en annan påföljd (exempelvis om du direkt kräver att få häva köpet) har säljaren rätt att först erbjuda avhjälpande eller omleverans, 27 §.

Om nu säljaren inte avhjälper felet, det vill säga betalar för veterinärskostnaderna som uppkommit, har du då enligt 28 och 29 §§ rätt till prisavdrag eller hävning, om felet varit av väsentlig betydelse för dig. Bedömning av huruvida felet varit av väsentlig betydelse eller inte sker utifrån dig som individuell köpare, och denna väsentlighet behöver inte varit synbar för säljaren då du köpte hunden. Felet ska således varit väsentligt för dig. Vid hävning ska du få pengarna tillbaka. Vidare har du enligt 30 § rätt till ersättning för de utgifter som uppkommit på grund av felet, om inte säljaren visar att felet legat utom dennes kontroll.

Rekommendation
Jag råder dig att kontakta säljaren snarast möjligt där du förklarar det som skett (reklamation). Något att tänka på är även att spara alla kvitton från veterinärsbesöket. Hoppas att du fått svar på din fråga och att valpen mår bra efter omständigheterna. Skulle du ha ytterligare funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till Lawline igen, och behöver du vidare hjälp med frågan kan du höra av dig på 08 533 300 04, mån-fre 10-16, eller via lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1252)
2021-07-29 Måste jag tåla att säljaren vill avhjälpa felet istället för reklamation?
2021-07-29 kan jag få kompensation för försenad leverans?
2021-07-28 Försvunnet paket - vem bär risken?
2021-07-26 Har fått 2 varor hemskickat istället för 1, kan jag behålla den andra?

Alla besvarade frågor (94369)