köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

2020-10-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Nyligen köpt en häst för 80 tusen. Efter dag 5 började den hosta och febern steg. Tog ut veterinären och nässvabbet visade positivt för kvarka! I rätt ordning gjordes en veterinär besiktning innan köp. Hästen stod då i ett försäljnings stall där den befunnit sig i ca 2 veckor. Vi har nu tagit vårt ansvar och haft hästen i karantän i snart 7 veckor utan att kunna rida.Stått för alla veterinär kostnader och prover. Säljaren återkopplar mycket dåligt ringer henne 2 gånger varje dag utan svar.Hur går man vidare här? Har jag rätten på min sida att häva/reklamera hästen? Reducera priset? Är hon skyldig att stå för skadestånd gällande veterinär kostnader?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ni har köpt en häst, och efter köpet har det visat sig att den varit sjuk, och nu undrar ni vad ni kan göra nu. Jag tolkar det också som att du köpt hästen från en privatperson och inte en näringsidkare. Lagen som är tillämplig på köp mellan privatpersoner, även på köp av levande djur, är köplagen. Om det är så att säljaren agerat som näringsidkare, är det konsumentköplagen som gäller.

Fel på hästen

Avgörande för om ni har rätt att häva eller göra andra påföljder gällande, är det är fel i juridisk mening på hästen, och att det är säljaren som orsakat felet på något sätt.

Huvudregeln vid köp mellan privatpersoner är att köplagen kan förhandlas bort, vilket innebär att avtalet mellan er är det viktigaste, och köplagen endast fyller ut när avtal saknas. Som fel räknas därför först och främst om hästen avviker från vad ni avtalat om, avseende kvalitet och andra egenskaper, så som exempelvis funktion och hälsa för djur (17§ köplagen). Om ni inte har avtalat om detta, anses hästen också felaktig om den avviker från vad hästar i vanliga fall ska uppfylla, eller vad säljaren har uppgivit vid marknadsföringen och innan försäljningen (18§ köplagen). Hästen kan även vara felaktig om den inte överensstämmer med egenskaper som säljaren lämnat uttryckligen, eller gjort någon typ av garanti kring hästens hälsa (19§ köplagen). Jag kan inte så mycket om hästar och denna sjukdom, men var jag förstår det efter att läst lite, så är det en ganska så allvarlig sjukdom som man inte ska behöva förvänta sig att en häst har när man köper den. Sjukdomen kan därför utgöra ett fel i juridisk mening. Avgörande är dock att felet beror på säljaren. Tidpunkten detta avgöras utifrån är när ni har tagit emot hästen. De fel som fanns innan denna tidpunkt räknas som säljarens ansvar (13§ köplagen). Det verkar ganska sannolikt att så är fallet för er. Säljaren ansvarar då även för fel som visar sig föst senare, och uppkommer en försämring av hästen som inte fanns vid köpet ska även detta anses vara säljarens fel om denne kände till sjukdomen eller borde känt till den. (21§ köplagen).

Undersökningen

Köparen får dock inte åberopa fel som denne borde upptäckt vid undersökningen innan köpet (20§ köplagen). Det låter som att ni gjort en grundlig undersökning av hästen innan genom besiktning, men det är svårt för mig att säga om veterinär borde upptäckt detta eller inte. Har säljaren dock gett lugnande besked eller förklaringar till hästens tillstånd eller att den skulle vara frisk, kan er undersökningsplikt neutraliseras.

Påföljder

Om hästens sjukdom fanns innan köpet , och ni inte borde insett detta eller säljaren har på något sätt lurat eller känt till sjukdomen, har ni rätt att kräva vissa påföljder, så som avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30§ köplagen). Avhjälpande och omleverans är sällan aktuellt vid privatköp, då säljaren inte kan leverera en annan likvärdig vara eller "laga" hästen själv. Istället blir prisavdrag och hävning mer aktuellt för er. Prisavdrag måste ske inom skälig tid efter reklamationen, som beräknas utifrån hästens värde i det felaktiga skickat så att säga (37§ köplagen). Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för er, och säljaren borde insett detta (39§ köplagen). Det blir här mest aktuellt att fråga sig vad det är för slags sjukdom, hur allvarlig/vanlig den är, vad ni har rätt att förutsätta vid köpet av hästen och att säljaren borde insett att ni förutsatte att denna sjukdom inte finns. Det föreligger mest sannolikt skäl för er att häva köpet, men det är svårt för mig att säga som inte har något expertis när det kommer till denna sjukdom och om veterinären borde upptäckt det vid besiktningen. Hävning innebär att ni får tillbaka pengarna ni betalat, och hästen ska återgå till säljaren.

Slutligen får ni utöver prisavdrag och hävning kräva skadestånd för exempelvis kostnader för veterinärvården och andra kostnader i samband med köpet exempelvis för transport och liknande (40§ köplagen). Även om köparen varit försumlig, alltså visste om att sjukdomen fanns innan köpet, kan ni även få ersättning för en del andra utgifter så som förlorade intäkter om tanken var att ni skulle ha hästen som inkomstkälla på något sätt eller kostnader för att avtal med tredje part inte kunnat bli av på grund av hästens sjukdom (67§ köplagen).

Reklamation

För att få dessa påföljder måste ni dock ha reklamerat till säljaren i skälig tid, efter det att ni upptäckt felet eller borde upptäckt det. Denna tid är väldigt relativ i förhållande till vad man köpt och när man borde upptäcka felet. Det räcker med ett meddelande om vad felet är, det behöver inte innehålla vilka påföljder ni vill göra gällande (32§ köplagen).

Vad kan ni göra nu?

Det är ganska sannolikt att sjukdomen är säljarens ansvar, beroende dock på om det är så att ni borde upptäckt den vid besiktningen. Men har säljaren dock vetat om att hästen varit sjuk, och inte sagt det till er, är det ett avtalsbrott. Då har ni rätt att göra ovan påföljder gällande samt skadestånd. Om säljaren inte svarar er, är det svårt att försöka lösa en överenskommelse privat. Nästa steg är i sådan fall att stämma säljaren vid tingsrätten i den stad där säljaren bor. Bäst är såklart att lösa det utanför rättegång för att undvika eventuella extra kostnader om det är så att ni inte vinner målet i sin helhet. Men det verkar inte gå för er.

Om det är så att ni köpt hästen i egenskap av näringsidkare från en annan näringsidkare, eller privatperson, gäller samma lag som ovan, men om ni köpt hästen i egenskap av privatpersoner av en näringsidkare gäller istället konsumentköplagen. Är så fallet kan ni återkomma till oss och uppge detta om ni vill ha svar utifrån detta istället, men sammanfattningsvis kan sägas att ni har ännu större skydd genom konsumentköplagen än genom köplagen så det blir inte värre än vad som ovan beskrivits.

Jag rekommenderar er att kontakta en advokat som kan hjälpa er med detta. Ni kan även kontakta vår juristbyrå som även kan hjälpa er vidare i ärende och att utforma stämning och företräda er i en rättegång.

Du kan boka en tid vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91357)